Dringende vragen aan het college n.a.v publicaties in de Gelderlander en op internet.

KEERPUNT 2010 wil voor of tijdens  de begrotingsbehandeling inzage of antwoord op vragen hebben over  de volgende drie publicaties:

1. De uitvoeringsnotitie Het Graafs Manifest van de het coordinatieoverleg van vijf Land van Cuijkse burgemeesters is volgens de burgemeester Karel van Soest al ter inzage gegeven aan de Boxmeerse raad i.v.m. de komende begrotingsbehandelingen. KEERPUNT 2010 vind dat ook de Graafse raad deze notitie moet kunnen inzien.
2. Volgens de Brabantse VNG is er een brief naar de burgemeesters gestuurd over het voornemen om samen met de provincie een pilot in Brabant Noord Oost op te starten om inzage te krijgen in de bestuurskracht van de Brabantse gemeenten. Kunnen we deze correspondentie nog ontvangen voor dinsdag 16.00 uur??
3. Kunnen de wethouders een toelichting geven op het artikel in de Gelderlander waarin sprake is van verkoop van gronden aan de Grondbank. Verkoop suggereert een positief resultaat. Maar we weten langzamerhand wel beter. En de Rekenkamercommissie zal ons duidelijk vertellen hoe het zo is gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: