“Traumatoloog” van buiten Gerard Adams voorkomt erger.

Wethouder Gerard Adams, traumatoloog van buiten voor de doodzieke patiënt Grave,  voorkwam door  persoonlijk ingrijpen dat Grave onder provinciaal toezicht komt en aan het infuus moet.

Dit werktuig, gebruikt bij het Hart van Grave, staat symbool 
voor de manier waarop in Grave al maandenlang geprobeerd 
wordt  een sluitende begroting voor een jaar te maken. De 
aangenomen meerjarenbegroting is al niet sluitend meer.
Deze auto’s, onder het Hart van Grave stof, in de Bagijnestraat staan
symbool voor  Grave. De stof dekt de echte problemen toe. Grave moet 

door de wasstraat en een heldere visie over de toekomst maken. 


De Commissaris van Koningin heeft dit in zijn overleggen
 met de Graafse bestuurders ook aan de raad verzocht. 
De raad heeft de uitvoering vervolgens weer 
bij de burgemeester neergelegd.


Na de aangekondigde provinciale bestuurskrachtmeting in Noordelijk
Oost Brabant zal duidelijk zijn waar we naar toe moeten. KEERPUNT 2010 wil vanaf 15 november de discussie 
starten over een gewenste herindeling. We besluiten dan
over de ambtelijke samenwerking met Cuijk en Mill.
Grave ligt nu echt op de intensive care afdeling vanwege de penibele financiële positie. De coalitie kwam met een serie voorstellen om zo een aantal maatregelen ongedaan te maken. Maar hij waarschuwde dat de aangegeven dekking door de provincie niet wordt geaccepteerd. Tijdens een schorsing voor nader overleg binnen de coalitie droeg hij suggesties aan om tot een andere dekking te komen. Rioolgelden en middelen voor de scholen werden als dekking opgevoerd. De coalitie kon nu zijn voorstellen indienen maar dezelfde coalitie deed geen poging om suggesties van de oppositie om veranderingen in het voorstel te doen aan te brengen. De begroting werd daardoor met 9 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.
De oppositie had veel werk gemaakt van de begrotingsbehandelingen en kwam met een forse stapel moties en amendementen.  Weinig steun werd van de coalitie gekregen. Later komt er een overzicht. Het opmerkelijkste was wel dat zelfs een voorstel om te praten over veranderingen in het zwem/bewegingsonderwijs niet werd aangenomen. Ook suggesties om de verloedering in de Hamstraat, in overleg met de Boxmeerse collega’s, aan te pakken werd verworpen. Zelfs het chemisch bestrijden van het Graafse onkruid werd goedgevonden. Illustratief voor de houding van de coalitie was de tegenstem van nestor Piet Vollenberg om niet te bezuinigen op ouderenzorg.
Bij de kadernota sprak iedereen zich hier nog over uit; niet doen werd er toen door allen gezegd.
KEERPUNT 2010 bracht nog in dat ze er voorstander van zijn om het voorstel van het college wel aan te nemen om de OZB met 10 % te verhogen. Als we zo de voorzieningen op peil kunnen houden is dat de burgers best uit te leggen. Volgend jaar ontkomen we er helemaal niet aan. De verhoging zal dan wel fors zijn. Dokter Gerard Adams krijgt er nog een zware klus aan om de “patiënt” Grave niet door te moeten verwijzen naar de provinciale artsen.

Tenslotte verwijs ik U graag voor achtergondinformatie naar:
http://leodevreede.blogspot.com/2011/11/de-begrotingsbehandeling.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: