Openbaar fractieoverleg

 

 
Agenda openbare fractievergadering woensdag 12 oktober 2011
Stadskantoor Grave 19.30 uur
 
1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk de Freese
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Ingekomen stukken en mededelingen:
 
4.   Verslag van de fractievergadering van 19 september 2011
5.   Stand van zaken ontwikkelingen bedrijf Ben Litjens
6.   Stand van zaken Scheepswerf Grave – 13-10-2011 hoorzitting    
     Commissie Bezwaarschriften
7.   Agendapunten Commissievergadering Inwoners en Bestuur 18    
     oktober en raadsvergaderingen 8 november (begroting) en 15
     november 2011
–   Verordening Toeslagen en verlaging Wet Werk en Bijstand 2011
 
–   Verordening Re-integratie WWB, IOW en IOAZ 2011
 
–   Verordening Handhaving WWB, Wet WIJ, IOAW en IOAZ 2011
 
–   Verordening afstemming Wet Werk en Bijstand 2011
 
–   Verordening afstemming Wet investeren in jongeren 2011
 
–   Verordening afstemming IOAW en IOAZ 2011 Brabant
 
–   Wijzigingen APV
 
–   Samenwerking Cuijk, Mill en St.Hubert en Grave
 
–   Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
 
 
 
8.   Wat verder ter tafel komt
 
9.   Rondvraag en sluiting
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: