Gelezen op vakantie en terug van weggeweest!!

Begroting 2011

Vandaag, maandag 10 oktober 2011, is de technische toelichting op de begroting 2012. Althans dat staat in het vergaderschema dat bij het voorstel om weer commissies in te stellen hoorde. Op het vernieuwde overzicht van vergaderingen op de website staat deze bijeenkomst niet vermeld. Het is kennelijk niet de bedoeling dat niet-raadsleden deze bijeenkomst bijwonen. Dat zou toch niet veel zin hebben want de begroting staat nu 11:30 uur nog niet op de site. Ook voor publiek is enige voorbereiding op een vergadering ook nuttig.

De begroting is op zijn zachts gezegd interessant. Blijkbaar wordt er een flinke OZB-verhoging voorgesteld. Dat was al jaren onvermijdelijk, maar werd steeds en vol trots achterwege gelaten. De klap komt nu des te harder aan.
Ook zullen de ideeën van het college over de bezuinigingen in de begroting zijn verwerkt. Eerder hebben de fracties al aangegeven op welke gebieden men niet wil bezuinigen. De vraag is of het college hier mee uit de voeten kon.
Ik ga nog maar even door met afwachten.
Bron: website Leo de Vreede.Zware lastenverzwaringen voor de burgers door de Graafse centrumrechtse coalitie.

In de begroting voor het jaar 2012 kondigt de huidige coalitie van VVD, CDA en LPG draconische lastenverzwaringen aan voor de burgers van Grave. Voor u en mij. Terwijl iedereen door landelijke maatregelen geconfronteerd wordt met inkomensvermindering ( kijk maar naar de gepensioneerden) is deze coalitie niet te beroerd om daar nog eens een schepje bovenop te doen. Bepaalde prestige projecten zoals de Loswal moeten natuurlijk wel gefinancierd kunnen worden. En de zelfstandigheid van Grave met alle geldverslindende ambtelijke en bestuurlijke toeters en bellen van dien is ook wat waard.

Deze coalitie wil in 2012 en 2013 de OZB met 10% per jaar verhogen.  Een huizeneigenaar die de afgelopen vier jaar de waarde van zijn huis met circa 8% heeft zien dalen wordt door deze centrumrechtse coalitie geconfronteerd met een aanmerkelijke lastverzwaring van 10% per jaar.

Daarnaast heeft deze Graafse coalitie van VVD/CDA en LPG een melkkoe ontdekt, te weten: de auto! Iedereen met een parkeerontheffing zal te maken krijgen met een dramatische stijging in de komende 4 jaar. De kosten van een parkeerontheffing in het centrum bedragen nu € 28,55 per jaar. Met ingang van 2012 zal dit tarief elk jaar stijgen met € 27,– tot een bedrag van € 136,55 ,– in 2015!
Nu gaat deze coalitie ervan uit dat u in 2014 bij de verkiezingen deze lastenstijgingen allang weer vergeten bent en weer gaat stemmen op VVD, CDA of LPG. Maar hopelijk denkt u dan toch even goed na.

Bron: website VPGrave.

Samenwerking Land van Cuijk.

De LPG beseft dat wij moeten samenwerken met de overige 4 gemeenten in het Land van Cuijk, dit om uiteenlopende redenen, waarvan een belangrijke reden is een goede dienstverlening aan onze burgers te waarborgen. Om deze samenwerking goed tot stand te brengen zijn wij van mening dat de weg ernaartoe, weloverwogen moet zijn alsmede dat alle spelers bij het proces betrokken dienen te worden.
Door de bezuinigingen van het Rijk zijn wij genoodzaakt te bekijken hoe de dienstverlening aan de burger toch gewaarborgd kan worden. Middels samenwerking kunnen werkzaamheden en diensten efficiënter en goedkoper gerealiseerd worden. Denkt u aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst, Inkoop, Personeelsdienst, Leges en noem maar op. Door samen te werken krijgen wij onder andere meer efficiency en professionele ambtenaren. Dus samenwerking binnen het Land van Cuijk is dan voor de hand liggend. Belangrijk daarbij vinden wij dat de gemeente Grave haar zelfstandigheid behoudt.
Want het bestuur nabij de burger is belangrijk, de gemeente moet zijn burgers kennen. Als een burger belt voor een bouwvergunning, dan moet de betrokken ambtenaar een beeld hebben van het gebied en de straat waar die burger woont. En als er conflicten spelen, dan kan de ambtenaar dat plaatsen. De gemeente is het laagste bestuurlijk niveau waar de burger aanklopt voor de kwaliteit van zijn leefomgeving. Het is slecht indien deze door herindeling zo ver afstaat van zijn burgers. Juist doordat de overheid zo ingewikkeld is, moet de overheidslaag die het dichtst bij de bevolking staat een gezicht hebben en direct en persoonlijk aanspreekbaar zijn. Ondanks dat we door internet wereldburgers geworden zijn, merk je dat mensen hun leefomgeving steeds belangrijker vinden. Mensen willen dat hun leefomgeving veilig is en er aantrekkelijk uitziet.
Samenwerken Ja, daarbij moet wel het uitgangspunt zijn:
Ieder gemeentebestuur blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gemeente. Wij zullen dan ook niet instemmen met een voorstel waarin dit niet is opgenomen. In juni 2011 is door de 5 gemeenteraden na het Graafs Manifest ondertekend. In dit Manifest is door de gemeenteraden aangegeven op ambtelijk gebied te willen samenwerken met behoud (bestuurlijke) zelfstandigheid. De LPG is er voorstander om volgens dit manifest tot samenwerking in het Land van Cuijk te komen. Wij houden u op de hoogte.
Bron: website LPG Grave.
Reactie:
Verder was er weinig actueel nieuws op de diverse sites te lezen. Uw webmaster pakt snel de draad weer op om u dagelijks te informeren over het nieuws uit de Graafse kernen. Ook het politieke werk wordt weer opgepakt en nieuwe foto’s van o.à. Maaszicht en Stadshart staan binnenkort op deze site. 
Op donderdag werd, zonder fototoestel, kort de start van het Hart van Grave bijgewoond. ‘s Avonds bezocht ik de bijeenkomst op het AZC voor bewoners uit de buurt en bedrijven die op de Bons gelegerd zijn. 
Vrijdag en zaterdag werd gebruikt om de diverse stukken te lezen en onze bijdrage voor de Algemene Beschouwingen te schrijven. Het was lastig om op vrijdag nog nadere informatie te krijgen omdat de ambtenaren van de afdeling financiën, de griffier en de controller vrij waren. De burgemeester en de wethouders  waren druk in de weer met een rampenoefening. Die kon ik dus ook niet spreken. Maandagmorgen moeten alle fracties hun bijdragen aangeleverd hebben. 
Maandag kunt U onze bijdrage, waarin we vooral ingaan op het verminderen van het vertrouwen in de politiek en het college door onze Graafse burgers, hier lezen!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: