Ziggo; beantwoording vragen over het tarief!!!

Hierbij de beantwoording van raadsvragen over Ziggo:
Bij brief van 4-11-2010 j.l. heeft de gemeente aan Ziggo laten weten dat de exploitatieovereenkomst die op 17-8-1998 is gesloten tussen rechtsvoorganger van Ziggo Palet Kabelcom, onderdeel van de PNEM/MEGA groep, en de gemeente Grave, nog altijd van kracht is en dat ZIGGO gehouden is het geindexeerde basistarief zoals dat in deze oveenkomst is vastgelegd te hanteren. Ziggo heeft vervolgens een voorstel gedaan tot opzegging van de bestaande overeenkomst maar bij brief van 20 mei j.l. heeft de gemeente aangegeven hier niet op in te willen gaan. Ziggo heeft naar de gemeente aangegeven dat de oude overeenkomst uitgaat van uitsluitend analoge doorgifte van tv programma’s. De gemeente heeft in bovengenoemde brief laten weten dat dit onjuist is, omdat in de overeenkomst het volgende staat opgenomen: “Het basispakket is het pakket radio- en televisiesignalen dat Palet Kabelcom d.m.v. de CAI tegen betaling van het basistarief aanbiedt aan alle abonees, ongeacht de door Palet Kabelcom gehanteerde techniek van doorgifte (analoog of digitaal)“.
Indien Ziggo naar klanten toe aangeeft in de toekomst de analoge doorgifte van signalen geheel te willen vervangen door een digitale doorgifte, mag ze voor wat betreft het basispakket de tarieven niet wijzigen zonder toestemming van de gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: