Openbare fractievergadering KEERPUNT 2010 op 19 september in het Stadskantoor van Grave om 20.00 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende raaadsvoorstellen: 
de definitieve agenda volgt later.
 Burgerinitiatief  wijkraad Esterveld: Geplande sluiting Esterade
 De vorming en invulling van regieteam raden Land van Cuijk
Voorbereidingsbesluit camping Bruinsbergen
Raadsvoorstel Instellen commissies: Vaststellen: verordening op raadscommissies. Vaststellen /reglement van orde. Vaststellen vergaderschema 2011.
Exploitatie fietsenstalling
Algemene subsidie verordening 2012
Biblio-Plus, beleidsvisie 2012-2015
Milieujaarverslag 2010-Milieuprogramma 2011

Vaststellen nieuw welstandsbeleid n.a.v. evaluatie

Voorstel betreffende de ambtelijke samenwerking Cuijk, Grave en Mill & St. Hubert
Kadernota integraal jeugdbeleid gemeente Grave 2011-2014
Vaststellen begrotingswijzigingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: