Agenda openbare fractievergadering op 19 september 2011 Stadskantoor Grave 20.00 uur

1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk Freese

2.   Vaststellen van de agenda

3.   Mededelingen:
4.   Verslag van de fractievergadering van 4 juli 2011
5.   Stand van zaken ontwikkelingen bedrijf Ben Litjens
6.   Stand van zaken Scheepswerf Grave
7.   Agendapunten voorbereidende/besluitvormende vergaderingen 20 en
      27 september 2011
–   Voorstel instellen commissies
–   Voorstel betreffende de ambtelijke samenwerking Cuijk, Grave en Mill &   
     St. Hubert
–   Algemene subsidie verordening 2012
–   Milieujaarverslag 2010-Milieuprogramma 2011
–   Vragen
27 september = besluitvormende vergadering
    
–   Burgerinitiatief  wijkraad Esterveld: Geplande sluiting Esterade
–   De vorming en invulling van regieteam raden Land van Cuijk
–   Voorbereidingsbesluit camping Bruinsbergen
B-stukken
–   Raadsvoorstel Instellen commissies: Vaststellen: verordening op raadscommissies. Vaststellen /reglement van orde. Vaststellen vergaderschema 2011.
–    Exploitatie fietsenstalling
–    Algemene subsidie verordening 2012
–    Biblio-Plus, beleidsvisie 2012-2015
–    Milieujaarverslag 2010-Milieuprogramma 2011
8.    Wat verder ter tafel komt
9.    Rondvraag en sluiting 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: