Start Hart van Grave zorgt voor onnodige overlast omdat parkeervoorzieningen nog niet gereed zijn.

Locatie aanleg parkeerplaatsen
Hoofschestraat eenrichtingsverkeer.

Op een vergadering van Graafse detaillisten die lid zijn van Graveon werd forse kritiek uitgesproken over het nog steeds ontbreken van de beloofde en besloten uitbreiding van parkeerplaatsen bij o.a. Mariakapel. Havenstraat, Lunette, Stadskantoor enz. KEERPUNT 2010 heeft al meerdere keren zijn bezorgdheid uitgesproken over het gemis van parkeerplaatsen tijdens deze ingrijpende werkzaamheden. Via de griffier willen we weten wanneer de besloten en toegezegde parkeerplaatsen in gebruik genomen worden. Wordt vervolgd.

DRINGENDE VRAAG AAN HET COLLEGE:
KEERPUNT 2010 bespeurt flinke boosheid onder Graafser ondernemers/detaillisten in de binnenstad nu de werkzaamheden voor het Hart van Grave gestart zijn. Het ontbreken van de beloofde en besloten extra parkeerplaatsen zet veel kwaad bloed. Op 14 december 2010 heeft de raad al het principebesluit genomen om extra parkeerplaatsen aan te leggen i.v.m. het Hart van Grave. Op 17 mei is er een krediet van 325.000 euro door de raad beschikbaar gesteld om tot aanleg over te gaan. Maar we zien nog geen enkele activiteit op de beoogde locaties terwijl er veel parkeerplaatsen onbereikbaar zijn. De weekmarkt a.s vrijdag zal de problemen nog verder in beeld brengen.

KEERPUNT 2010 wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de stand van zaken van de aanleg van de parkeerplaatsen. Kan het nog tot in oktober duren voordat de parkeerplaatsen zijn aangelegd?


In het foto-archief opnames van vanmiddag in het centrum. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: