Sint Anthonis omarmt Graafs Manifest.

SAMENWERKING (61)

De raad van Sint Anthonis omarmt ook unaniem het Graafs Manifest.

Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geplaatst:

Het in te stellen regieteam dient een duidelijke taakstelling te hebben, met als uitgangspunt een uitsluitend procedurele rol. De gedachte is dat het regieteam zelf niet de raden of de colleges voor de voeten moeten gaan lopen in het te volgen samenwerkingstraject. Uiteraard krijgen de raden nog een voorstel voorgelegd inzake de vorming en invulling van het regieteam.

Benadrukt wordt dat de gemeente Sint Anthonis het samenwerkingsproces ingaat met als uitgangspunt het behoud van de eigen autonomie/zelfstandigheid, zoals verwood in onze Toekomstvisie 2009 – 2014 en het postionpaper “Samen verder in het Land van Cuijk”. Aanleiding voor dit agendapunt vormt de beleving van de raadsconferentie van 10 juni jl.: het uitgangspunt van de gemeentelijke autonomie (zoals verwoord in het Manifest)is niet expliciet althans onvoldoende tot uitdrukking gekomen in de discussie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: