Samenwerking in het Land van Cuijk; VPGrave.

SAMENWERKING (63)

Afgelopen dinsdag, 5 juli, werd in de Raad van de gemeente Grave het Graafs Manifest door de Raad vastgesteld. In dit Graafs Manifest hebben de raadsleden van alle vijf gemeentes in het Land van Cuijk kenbaar gemaakt dat ze op termijn een ambtelijk apparaat willen dat voor alle vijf gemeentes werkt.

Naar aanleiding van dit Graafs Manifest werd een discussie gevoerd tussen enkele partijen en tussen partijen en het college. Verenigd Progressief Grave gaf daarbij, evenals Keerpunt 2010 en de Locale Partij Grave,  aan dat het voornemen van de colleges van Cuijk, Mill en St. Hubert en Grave om snel een gezamenlijk ambtelijk apparaat te vormen voor deze drie gemeentes niet juist is. 
De redenen voor het neen voor dit voornemen van het college door de fractie van VPGrave zijn niet door iedereen begrepen.  Het is immers juist VPGrave die al geruime tijd aangeeft er geen vertrouwen in te hebben dat de gemeentes in het Land van Cuijk zelfstandig kunnen blijven. Wij willen de positie die VPGrave in de discussie inneemt graag verduidelijken. VPGrave is ervan overtuigd dat de gemeentes in het Land van Cuijk uiteindelijk niet zelfstandig kunnen blijven voortbestaan.                                                                                                                         
VPGrave is er ook van overtuigd dat een gemeente in het Land van Cuijk waarin zowel Cuijk als Boxmeer opgaan niet realistisch is als je kijkt naar het verdere en recente verleden. Omdat uiteindelijk alleen de schaal Land van Cuijk voldoende zal blijken – zo’n kleine 90.000 inwoners- en de gemeenteraden van Boxmeer en St. Anthonis nadrukkelijk het signaal afgeven samenwerking te willen tussen de vijf gemeentes in het land van Cuijk hebben wij als eerste optie ambtelijke samenwerking tussen de vijf gemeentes als middel tot het doel, namelijk een grote gemeente in het Land van Cuijk.
Als dit de eerste jaren nog niet haalbaar blijkt, dan komen andere opties in beeld, zoals een samengaan met Cuijk en Mill en St. Hubert. Wij vinden deze oplossing in feite suboptimaal . Voor alles is echter nodig dat het college van Grave de discussie aangaat met de Raad over de te volgen koers.
De indruk bestaat thans dat het college onvoldoende aanvoelt hoe er en in welke nuances over de samenwerking in het Land van Cuijk gedacht wordt.

fractievoorzitter VPGrave Jacques van Geest                                                                                                                                 

Reactie van Jacques Leurs; woordvoerder Samenwerking Land van Cuijk KEERPUNT 2010:

De fractievoorzitters van de diverse gemeenteraden hebben zich duidelijk en helder uitgesproken voor samenwerking met de vijf. De colleges moeten vertrouwen in de raden hebben. 

In Grave heeft een meerderheid van de raad duidelijk aangegeven dat nu samengaan van de ambtelijke organisaties van Mill, Grave en Cuijk een Maas- en Raambrug te ver is. College steek geen energie meer in deze optie en ga met de vijf aan de slag. In september met toch een voorstel komen is verspilde energie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: