Reactie bestuur Wijkraad Estersveld op schrijven van het college.

Na het weekend volgt de tekst van de brief van de gemeente. Hij moet letterlijk overgetypt worden.

Aan de Raadsleden van de Gemeente Grave,

Geacht raadslid,
Hierbij willen wij reageren op een brief van het college, als antwoord op ons burgerinitiatief van 23 mei j.l. (zie bijlage)
Hierin pleiten wij voor het behoud van Esterade en zijn wij bezorgd over het voortbestaan van Wijkraad Estersveld, met name onze (wijkgebonden) activiteiten.
Het bevreemdt ons een beetje, dat wij al voordat dit in september in de raad komt, antwoord krijgen van het college. (Een brief, die wij 2 jaar geleden graag hadden ontvangen).
Wij hopen niet , dat de raad met deze brief het  onderwerp Esterade en daarmee ook het voortbestaan van Wijkraad Estersveld ,  als afgesloten beschouwd.
Dit zou wel heel kort door de bocht zijn.

Enerzijds wordt er in de nieuwe beleidsnota van wijkraden verwacht, dat zij naast een klankbordfunctie,  activiteiten ontwikkelen (dit doen wij als enige wijkraad al ruim 30 jaar met succes), anderzijds wordt het ons in de toekomst onmogelijk gemaakt (minder subsidie, geen of onbetaalbare ruimte).
Wij hebben het gevoel, dat met stukjes en beetjes de poten onder onze stoel vandaan worden gezaagd.
Wij hebben het idee, dat de gemeente (college en raadsleden) geen idee hebben hoeveel ruimte er nodig is voor het (be)houden van onze activiteiten, m.n. voor jongerendisco en kinderbouwweek.
Momenteel hebben wij  totaal 276 m² tot onze beschikking:
Kantoor 32 m², Zaal 144 m² , Speel-o-theek 70m² en bergruimte 30m² (voor spullen kinderbouwweek, disco, Halloween, buitenspeeldag etc.)
Het staat buiten kijf, dat wij gaan voor behoud van Esterade.

Daar willen wij in ieder geval blijven, totdat er een besluit is genomen over de brede school en deze ook daadwerkelijk is gerealiseerd,  of voldoende alternatieve ruimte beschikbaar is in het Estersveld.
Mochten wij moeten verhuizen, dan nemen wij aan, dat de gemeente de kosten hiervoor voor zijn rekening neemt.
Wij hopen, dat U bovenstaande argumenten mee wil nemen in Uw besluitvorming in september.
Namens bestuur Wijkraad Estersveld
Ria Willems / voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: