Vier insprekers uit Escharen over bestemminsplannen.

Een van de insprekers was Bert Kroes.

Brief Bert Kroes

Grave 21 juni 2011.
Geachte Burgemeester en wethouders, leden van de Gemeenteraad, dames en heren. Mijn naam is Bert Kroes, gehuwd en sinds 1973 woonachtig in Grave. De reden dat ik gebruik maak van mijn spreekrecht is, dat ik wil pleiten voor handhaving van het oude bestemmingsplan zoals dat al sinds 1982 bestaat met gemengde woon/bedrijfsbestemming. Het betreffende bedrijfspand gevestigd aan het Molenpad 2 in Escharen was door ons sinds 1980 in gebruik als offsetdrukkerij. Wij zijn wegens gezondheidsproblemen 1 juni 2009 gestopt met onze drukkerij en waren daar al bijna 30 jaar werkzaam in die branche. Nadat wij gestopt zijn hebben wij eerst overleg gepleegd met Marie Claire Abbenhuis van Woonmakelaars Grave en zij vertelde ons dat het op dat moment een slechte tijd was voor panden van dit type aangezien er ook geen tuin bij aanwezig is. Zij adviseerde ons het pand bij bedrijfspandsites aan te melden en verder rondom het bordje te koop met vermelding van woonbestemming erbij en natuurlijk het telefoonnummer, dat advies hebben wij opgevolgd.

Daar zijn in de loop van de tijd verschillende potentiële kopers voor geweest van kledingwinkel, klussenbedrijf, klassiek fysiotherapeut, zumba-dansschool en als laatste een tweewieler winkel uit Grave, echter, om verschillende redenen zoals grootte pand, marktwerking, geen tuin en ook financiering waren elke keer een struikelblok voor de aspirant kopers. Uiteindelijk hebben wij besloten ons pand via Marktplaats te koop aan te bieden en daarop zijn meerdere reacties geweest, met als resultaat, dat er een voorlopig koopcontract is gesloten met Dhr. Beekmans, uit het dorpje Zeeland. Voor zijn hypotheekverstrekker is het echter van belang dat hij dit pand ook mag bewonen en volgens het oude bestemmingsplan uit 1982 (als ik dat juist interpreteer) mag hij dat ook. Groot was mijn verbazing, toen ik daarover contact opnam met ruimtelijke ordening van de gemeente, dat ik te horen kreeg dat men de bestemmingsplannen hadden aangepast in een nieuw conceptbestemmingsplan en dat ons pand daar alleen een bedrijfsbestemming op had. Als reden hiervoor gaf men aan dat de panden door een extern bureau waren geïndexeerd en omdat ons pand al meer dan 30 jaar een bedrijfspand was heeft men daar een bedrijfsbestemming van gemaakt.

Ik heb op 9 juni 2011 j.l , op het stadhuis contact gehad met Dhr. M. de Goeij en Dhr. Noordermeer en zij adviseerden mij, na het inzien van het concept bestemmingsplan, voor wijziging hiervan, mij te wenden tot een van de raadsleden voor het indienen van een amendement of te vragen om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van mijn spreekrecht, wat ik nu dus doe. De reden waarom ik niet heb gereageerd in december 2010, toen lag immers het nieuwe concept bestemmingsplan ter inzage op het stadhuis, is dat ik dat toen niet wist en bovendien was ik toen in onderhandeling met de eigenaar van een plaatselijke tweewielerzaak en hij wilde alleen een bedrijfsbestemming. Toen dat eind januari 2011 definitief niet doorging, was ik van het nieuwe conceptbestemmingsplan niet op de
hoogte. Aangezien beide belendende panden een gemengde bestemming hebben en dus ook beide volledig bewoond worden, vraag ik u om deze situatie mee te wegen in uw besluit, het biedt beide bewoners volgens mij ook meer leef en wooncomfort. De evt. nieuwe bewoner wil in ons huidige pand zijn woning maken en evt. in de toekomst ook de mogelijkheid hebben om daar een kleine bedrijfsruimte in te maken, hij is meubelmaker van beroep en zal met zijn ambachtelijke inbreng en positieve instelling een aanwinst zijn voor zijn buren en het dorp Escharen.
Bij deze verzoek ik U dan ook om het nieuwe conceptbestemmingsplan van ons pand aan het Molenpad 2 te Escharen weer te herzien in de vorige bestemming t.w. gemengde woon/bedrijfsbestemming (zie Bestemmingsplan “Escharen 1982)!!
Ik hoop dat ik U ervan hebt kunnen overtuigen dat het voor alle direct betrokkenen van groot belang is dat het oudebestemmingsplan hierop weer van toepassing mag zijn.

Dank U voor Uw aandacht.

P.S.Keerpunt 2010 staat achter het verzoek en Nel Schuts verwoordde dat ook.

Andere insprekers reageerden op het voornemen om BIO woningen

te bouwen. KEERPUNT 2010 toonde aan dat al vanaf 2007

bekend was dat die mogelijkheid om geld te genereren aanwezig was.

Door publicaties over dit fenomeen in Landerd zijn

mogelijkheden voor Grave onderzocht. Jammer dat de buurt niet

eerder bij de plannen is betrokken. In goed overleg moet dit

voorstel uitgewerkt kunnen worden.

Verschillende Escharenaren voelen zich overvallen door plannen van

de gemeente Grave om hun dorp uit te breiden met vijf zogenoemde

BiO-woningen aan de Akkerslagen. “We zijn ontstemd dat we als

dorpsraad niet bij de plannen betrokken zijn”, zei voorzitter Jan

Opsteeg van dorpsraad EZV dinsdagavond vlak

voor de Graafse gemeenteraadsvergadering.

BiO staat voor Buitengebied in Ontwikkeling, een provinciale regeling.
Die komt erop neer dat gemeenten het opknappen van het 

buitengebied kunnen betalen met woningen.
Burgemeester en wethouders van Grave geven toe dat ze de buurt

beter hadden kunnen informeren. Maar officieel is alles volgens 

wetten en regels verlopen.
Bron: de Gelderlander

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: