Graafse conferentie werpt schaduw al vooruit. Toekomst bestuur Brabant onder de loep.

SAMENWERKING (42)
Gedeputeerde Bert Pauli heeft bekendgemaakt dat Gedeputeerde Staten van Brabant een onderzoek gaat doen naar de bestuurskracht en de toekomst van gemeenten in heel Brabant. Een extern bureau gaat het onderzoek doen.

Het pas aangetreden college van GS gaat daarmee doen wat verschillende adviescommissies de afgelopen jaren herhaaldelijk hebben bepleit: het neemt de regie in de discussie over de bestuurlijke inrichting van de provincie. Er komt een provinciebreed onderzoek, door een extern bureau, over de toekomst van gemeenten in heel Brabant. Dat maakte gedeputeerde Bert Pauli woensdagmiddag bekend tijdens een persconferentie waarop het college zijn beleid voor de komende jaren uiteenzette.
In verschillende regio’s in Brabant zijn gemeenten momenteel op zoek naar oplossingen om bestuurlijke problemen voor de toekomst het hoofd te bieden. 
De gemeenteraden van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk bijvoorbeeld praten vrijdag 10 juni tijdens een conferentie in Grave over vormen van samenwerking. Drie van de vijf, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert, zijn al zover dat ze over een ambtelijke organisatie nadenken.

Benrheze en Maasdonk zijn gestart met een samenwerkingstrajct dat mogelijk zal leiden tot een samenvoeging van beide gemeenten. Pauli zei dat hij volgende week gaat praten met de burgemeesters van beide gemeenten Bernheze en Maasdonk. Benrheze en Maasdonk hebben zich voorgenomen om eind september knopen door te hakken. Pauli wil voordat de raden een beslissing nemen helder hebben wat de provincie voor ogen staat met de bestuurlijke inrichting.
Het is mogelijk, zei bestuurskundige Marcel Boogers in een eerste reactie, dat de provincie aangeeft dat Landerd zich zou moeten aansluiten bij de fusiegemeente Benrheze-Maasdonk. Boogers vindt de stap die GS nu zetten een goede. Hij heeft eerder als adviseur van de gemeente Haaren aangegeven dat de provincie de regie naar zich toe moet trekken. Dat is volgens hem de afgelopen jaren onvoldoende gebeurd. Boogers heeft onlangs tijdens een discussie in Heeswijk-Dinther over de toekomst van Benrheze gewezen op het belang van de rol van de provincie.
Datzelfde hebben adviescommissies in de afgelopen jaren ook benadrukt. De commissie Keijzer gaf dat aan in een advies over de toekomst van Maasdonk en ook de commissie onder voorzitterschap van burgemeester Jan van Homelen bepleitee een sterke rol van de provincie. Van Homelen heeft enkele jaren geleden een rondgang langs verschillende gemeenten gemaakt toen hij een commissie leidde die moest adviseren over een eventuele aansluiting van Lith bij Oss. Die herindeling is op 1 januari 2011 tot stand gekomen.
In Uden en Veghel speelt de discussie over bestuurskracht ook al jaren. Er gaan regelmatig stemmen op om te fuseren. De kleine gemeente Landerd werkt aan een eigen toekomstvisie. Het standpunt van het college is om zelfstandig verder te gaan, maar wel hechter samen te werken, met name met Oss, Veghel en Uden.
Het rijksbeleid is dat een herindeling in principe van onderop moet komen, dus vanuit de gemeenten zelf. Maar inmiddels is het standpunt van Den Haag dat ook de provincie geldt als “van onderop”, zegt bestuurskundige Boogers.

Naschrift webmaster:
Tijdens de conferentie, die geleidt wordt door mevr. Y. van der Linden van de provincie, zal L.W.L. Pauli een van de drie sprekers zijn. Over regievoering gesproken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: