Ingezonden brief de Maasdriehoek; Kliknieuws.

Herman Jan van Cuijk; fractievoorziiter van de Boxmeerse VVD.

SAMENWERKEN(52)

‘Boxmeer: groot doen, klein denken’

Een bijzondere middag was het. Voor het eerst de raadsleden van alle vijf Land van Cuijkse gemeenten bijeen. Hoe je het ook wendt of keert: een beste sfeer, sterke en kritische noten richting insprekers, waaronder de Brabantse gedeputeerde Pauli met Economische Zaken en Bestuur in zijn portefeuille. En een stevig debat waaraan velen, CDA-Boxmeer incluis, deelnamen.

Debat
Uiteindelijk drie formuleringen:
1/ de versterking van de strategische samenwerking door het uitdragen van de gezamenlijke belangen van de vijf gemeenten als eenheid, één gezamenlijke toekomstvisie, één beleidsagenda (op onder meer de terreinen wonen, werken, recreatie, onderwijs, cultuur, zorg en welzijn), één uitvoeringsagenda en – nadrukkelijk – het werken aan onderling vertrouwen. Dat alles moet gebeuren door
2/ een versterking van de (maximale) ambtelijke samenwerking tussen de vijf gemeenten en het realiseren van één organisatievorm voor de vijf op uiterlijk 1 januari 2015, met als mogelijk gereedschap het ambtelijk 3 + 2 model. Te weten de samenwerking tussen Grave, Mill en Cuijk
(3) en Boxmeer en St. Anthonis (2).

2011-24-graafs-manifest
foto: Jacques Leurs

Manifest
Dan de opdracht 3/. De presidia (fractievoorzitters) stellen de raden voor om zich te conformeren aan dit manifest. De raden dragen dan de 5 colleges op om te komen tot één plan van aanpak vóór 1 maart 2012. De colleges worden verzocht om vanaf augustus 2011 de raden ieder kwartaal te informeren over de voortgang. In een tweede raadsconferentie Land van Cuijk (juni 2012) zullen de gezamenlijke raden dit gezamenlijk plan van aanpak bespreken. Noodzakelijk werd gevonden dat de Raden van het Land van Cuijk de regie houden en voeren. En een regieteam gaan vormen.
Dit manifest werd vervolgens getekend. Door de meeste fractievoorzitters. Het manifest zal dus in die onderscheiden raden ter democratische bekrachtiging aan de orde komen. Wat in Boxmeer gaat gebeuren is zéér ongewis. De drie coalitiepartijen, samen de meeste stemmen in de Boxmeerse raad, weigerden hun handtekening te zetten. Men vindt – zo zegt het CDA met een parmantige smoes – “de weg naar samenwerking nog niet duidelijk”. Maar vergeet dat de raden die weg zelf bepalen.

Toen dit bekend werd noteerde ik een aantal uitspraken die ik U niet wil onthouden: 

*Elke stap naar vooruitgang is er één. Boxmeer doet er wéér twee terug.
* Als ik St. Anthonis was, zou ik morgen nog overstappen naar de drie.
* Boxmeer doet voor de vorm schaamteloos mee. Heeft de grootste bek. Maar als ’t er op aan komt: niet thuis.
* Boxmeer wil veel klinieken bouwen. Moeten ze doen. Dan is de kans groot dat er ook eentje bij zit, waar geestelijke storingen kunnen worden verholpen.
* Het Land van Cuijk kiest voor zijn toekomst, Boxmeer voor zijn eigen crematorium. 
* Zware imagoschade voor Boxmeer. Naar de regio toe en naar de provincie. Het trieste is dat men zich tóch op de borst klopt. Zwak-zinnig noemt men dat.
* Boxmeer : groot doen, klein denken.
* Boxmeer werkt er hard aan om artikel 12 gemeente te worden. 

Verontwaardiging, minachting en sarcasme troef dus. Daar mag je het als Boxmeers burger mee doen. Nou, hartelijk dank CDA, SP en LOF. Je heb het dus weer voor elkaar. Eerst verloedert Boxmeer letterlijk en nu ook figuurlijk. En graaft – redeloos – zijn eigen graf. Maak er dan ook maar gauw een einde aan, dan kunnen we – hoe eerder hoe liever – gaan puinruimen. 

Herman Jan van Cuijk, VVD-fractievoorzitter Boxmeer.

P.S. 4 fractievoorzitters uit Boxmeer, een fractievoorzitter uit Cuijk en een fractievoorzitter uit Sint Anthonis hebben het Graafs Manifest niet getekend. KEERPUNT 2010 neemt contact op met de oppositieleden van de andere gemeenten om te overleggen hoe nu verder. Wordt het nu 3+1-1 of 5-1 of toch 3+2? Het Graafse college kan niet anders dan voor de 5 op 1-1-2015 variant gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: