Duidelijk antwoord van onze burgemeester op vragen van de VVD over de start van de bouw van Maaszicht.

Bij de nieuwbouw van Maaszicht zijn er diverse activiteiten gaande. Ondanks de grote wenselijkheid voor snelle realisatie van ons nieuwe Maaszicht hebben wij als gemeenteraad mede de taak om processen te volgen en er op toe te zien dat deze volgens de regels worden uitgevoerd. Gezien het grote maatschappelijke belang volgen onze inwoners met veel interesse de ontwikkeling van dit project. Om er voor te waken dat er geen verkeerde beeldvorming ontstaat heeft de Graafse VVD de navolgende vragen.
Vallen de diverse activiteiten onder voorbereiding voor de start van de definitieve bouw ?
Is de bouwvergunning afgegeven  ?
Zijn er activiteiten gestart door de bouwer waar vergunningen voor nodig zijn, en zijn die benodigde vergunningen door de Gemeente zijn afgegeven ?
Graag willen wij op de voorbereidende raadsvergadering op 21 juni bij agendapunt 11  hier antwoord op van de wethouder.
Met vriendelijke groet,
Harrie de Greeff,
Fractievoorzitter Graafse VVD
Mondelinge beantwoording door burgemeester Sjoukje Haasjes op deze vragen geschiedde na 22.30 uur. Het raadslid de Greeff had samen met Rob Banning de vergadering al verlaten omdat hij vindt dat de afspraak die er staat dat er om 22.30 gestopt moet worden moet worden nageleefd. Ook Piet Vollenberg verliet de vergadering. De andere raadsleden behandelden de rest van de agenda. De VVD-ers misten dus ook de beantwoording van hun vragen en een ingelast presidiumbijeenkomst over de ambtelijke samenwerking kon ook niet doorgaan.
Mevr. Haasjes zei:  Het heien van de betonnen funderingspalen is begonnen en er wordt niet handhavend opgetreden omdat er wordt geanticipeerd op het feit dat het bestemmingsplan is goedgekeurd en de bouwvergunning is ingediend. Het is van een groot maatschappelijk belang dat de bouw door kan gaan. Handhavend optreden zou betekenen dat de bouw in oktober niet ver genoeg gevorderd is en het Waterschap de bouw tot 1 april zou stilleggen. Dat vind het college onwenselijk en onmenselijk. Overigens gebeurt alles voor rekening en zijn alle risico’s voor Brabantzorg.
P.S. Gelukkig heeft het college partij gekozen voor de oudjes in het huidige Maaszicht. Onze complimenten!!!

Reactie van KEERPUNT 2010 lid Wil Baaijens:

Beste Jacques.
N.a.v. je websitecommentaar op de bouwstart van het Maaszicht het volgende.
Dat gekozen is voor afwijking van de regels zoals die vastgelegd zijn in de bouwregelgeving is, gezien het maatschappelijk belang, goed te verdedigen. Dat de VVD erover vragen stelt is, gezien de controlerende taak van de Raad, echter wel terecht. Gezien de blunders bij het bouwproces van het Gemeenschapshuis te Velp en het Zuidoostercomplex moeten alle aspecten bij grotere bouwprojecten, zeker  die met gemeenschapsgeld gefinancierd worden  voor de burger helder en transparant zijn. Wat dat betreft is er niets verkeerd aan de vraagstelling van de VVD.  Ook gezien de blunders die bij de bouw van het gemeenschapshuis en het Zuidoostercomplex zijn begaan en de aantekening dat de raad als controlerend orgaan bij die bouwprocessen volkomen gefaald heeft.
Overigens zou ik wat zuiniger zijn met het geven van complimenten. Als Raad, College en de projectontwikkelaar ‘Brabant Wonen’ het Rapport Pouderoyen (Nov.2005) hadden doorgelezen en de bouwplannen aan de gegevens uit dat rapport getoetst hadden, had Maaszicht er al kunnen staan. Dat was pas complimentjes waard geweest.
M.v.g. Wil Baaijens 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: