Voorbeeldige samenwerking in Noord Oost Brabant.

Samenwerking (28)

De regio Noord Oost Brabant 20 gemeenten Regio ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden-Veghel en Land van Cuijk, kent op vele werkterreinen uitvoerende diensten. De regio kent aparte gemeenschappelijke regelingen voor de Gezondheidsdienst, de Veiligheidsregio, het Milieubedrijf, de Archiefzorg, het Collectief vervoer, de Werkvoorziening en het Ambulancevervoer. Op het strategisch niveau wordt gewerkt met het Convenant Brabant-Brabant Noordoost. De verschillende strategische projecten worden onder die koepel vastgelegd in de vorm van deelconvenanten met een privaatrechtelijk bindend karakter. Het doel, de trekkende gemeente, de deelnemers, de middelen, de aansturing en de capaciteit zijn daarin vastgelegd. Het is een vrijwillige samenwerking, maar niet vrijblijvend op de concrete onderdelen. De eerste activiteit was het opstellen van een ruimtelijke en economische visie voor de gehele regio. De behandeling van de regiobegroting(en) gaat in twee delen. Een kadernota gaat ruim (een half jaar) vooraf aan de wettelijke termijnen voor de gewestelijke begrotingsbehandeling (mei/juni). De kadernota loopt doelbewust via de gemeenteraden.

Actieve informatievertrekking vanuit de gemeenschappelijke regelingen staat als een vast agendapunt op de agenda van de raadscommissies. Een regionale kadernota kent de volgende inhoud: Trends, nieuw beleid, financiële kaders, bedrijfsvoering en meerjarenraming. De gemeentesecretarissen stellen ambtelijke teams samen die de kadernota’s, de begrotingen en
jaarrekeningen van de GR’s analyseren (zogenoemde adoptieambtenaren). De adoptieambtenaren maken het advies voor de collega-beleidsambtenaren in de gemeenten. De raadsgriffiers worden nauw bij de cyclus betrokken.

Bron: document samenwerken in het Gooi.

Toch eens navragen bij onze griffier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: