Reactie per e-mail van KEERPUNT 2010 op Bestuursakkoord Rijk – VNG.

Hr. Roelofs, beste Cub, 
Na overleg met betrekking tot het Bestuursakkoord Rijk  –  VNG is KEERPUNT 2010 de volgende mening toegedaan. 

Allereerst een opmerking. In de laatste regel van jouw email staat: Als er van u geen reactie/gevoelen wordt ontvangen, wordt er van uit gegaan dat u akkoord gaat met de reactie die door het college van burgemeester en wethouders aan de VNG wordt verstuurd. Wij kennen de reactie van het college van B. en W. aan de VNG niet en daarom is het niet mogelijk om met die kennis te reageren.

KEERPUNT 2010 heeft gezien, dat het Bestuursakkoord moet leiden tot kleine, krachtige en dienstverlenende overheid. In het kader daarvan komt er een overheveling van (nog meer) taken naar gemeenten. De regeling Werken naar vermogen omvat de hervorming van de Wet Werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren, de Wet Sociale werkvoorziening en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Wij vrezen, dat een en ander financieel gezien te zwaar op het bordje van de gemeente Grave zal komen te liggen en hebben met name wat dit betreft de grootste moeite met het Bestuursakkoord. 

met groeten, 
namens KEERPUNT 2010 
Nel Schuts – Pennings 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: