Dankzij conferentie in Boston; ontsluiten CDA website 2004 en lijst Jacques Leurs in 2009.

Koen Leurs (mijn zoon) leerde op de Universiteit in Boston hoe je publicaties van websites van jaren terug kunt ontsluiten via een speciale website. Deze mail werd  vandaag gestuurd en ik ontdekte  dat  al in 2004  ik met de eerste stappen op het Graafse internet ben begonnen. Dus nu al 7 jaar plaats ik bijna dagelijks informatie op het wereldwijde internet!!!
Terugblik
Kadernota 2004: reacties, wensen, suggesties en voorstellen:
Wethouder Bos (VVD) doet graag nog even somber over de “Graafse Economie”. 


Nog meer uit 2004:
Commissie ROB neemt de tijd om intentieovereenkomst Koninginnedijk te behandelen. Complimenten voor bureau DHV. Hoofdpunten: 

Vertegenwoordigers van DHV, de Grondbank, NHP/Macobouw 

gaven een toelichting op de plannen. 

Het CDA en de LPG verzoeken om standpunt van het bestuur Zorg 

voor Ouderen Maasland over de locatie nieuw “Maaszicht” binnen 

het plan Koninginnedijk voor de a.s. raadsvergadering.

Waterpark Grave bijna zeker van de baan.
Plan Soeters werd ambitieus genoemd door NHP/Macobouw.
Discussie over sluitende grondexploitatie of eerder geraamde  opbrengst van ruim 2 miljoen euro; n.a.v. vragen door PvdA en CDA.
Zorgen werden geuit door CDA en LPG over volledig slagen van het   Pilotproject; 5 jaar zijn zo voorbij. Alles op alles zetten om plannen gereed te hebben.
GBB wordt volledig eigenaar van de betonfabriek na vertrek naar Niftrik.
In juli 2009 vroeg de lijst Jacques Leurs: 

Vraag 4: Geachte college, Graag willen wij op korte termijn inzicht hebben in de opzet en indeling van het Multifunctioneel Centrum in het nieuwe Maaszicht.


 Antwoord: 

Het college is momenteel over de opzet, indeling en de inrichting van het nieuwe Multifunctionele Centrum Maaszicht in overleg met de toekomstige gebruikers. Dit is nog niet afgerond. Zodra e.e.a. is afgerond zal de raad geïnformeerd worden.

N.a.v. .het antwoord op onze vraag omtrent inzicht in de opzet en indeling van het MFC in Nieuw Maaszicht het volgende: de onderhandelingen omtrent de opzet en indeling van het MFC lopen minimaal al (ons bekend) sinds begin 2008 en aan belanghebbenden (Ouderen Grave) is in oktober/november 2008 door het College medegedeeld dat onderhandelingen hieromtrent reeds in een ver gevorderd stadium zijn.En dan nog dit:

Jan de Rijk; Groen Links raadslid en coalitiepartner met wethouder Peeters in het College. Ook Jan stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. Zoals gewoonlijk was Jan weer diep in de cijfers gedoken. Wethouder Bos moest zoals gewoonlijk terugvallen op de kennis van ambtenaar Cornelissen. Zijn steun en toeverlaat kon weer helderheid verschaffen, waar zelfs Peter Hendriks op een gegeven moment meer waarde aan hechtte dan het antwoord van zijn eigen wethouder.

  • Tenslotte: een ingezonden brief in 2009: 


   10-mrt-2009
  Burgemeester creeert angstbeeld over asielzoekers“: Koen Leurs

  De afgelopen week pronkte de naam van Graafs’ burgemeester Delissen in chocolaletters in de Gelderlander (dinsdag, editie Maasland). Ze zal er trots op geweest zijn. ‘Grave wil veiligheid’ was haar boodschap. Daartoe stuurde ze tevens brieven naar het Landelijk Centrum Opvang Asielzoekers (COA) als de minister van Justitie. Ze wil meer controle over de bewoners van het AZC. Er waren onder de vluchtelingen, veelal afkomstig uit conflictgebieden, schermutselingen ontstaan. Er viel een gewonde. Daarop zegt ze “Het is wachten tot het een keer helemaal afloopt” “Er moet een tandje bij” “Wat mij betreft mag er best preventief gefouilleerd worden. Of maak eens een kofferbak open”.
  Door in haar roep om repressieve aanpak alle bewoners van het centrum over een kam te scheren als gevaarlijke gekken die alle kansen zullen aangrijpen elkaar nek om te draaien creëert, bevestigd en vergroot ze voorheen onbestaande verschillen tussen de “brave blanke Gravenaar” en de “woeste ontembare Niet-Nederlandse barbaar”.

  Als burgemeester heeft ze de macht meningen te vormen en wereldbeelden te scheppen. Dit heeft ze niet door of ze is droevig populistisch, want de manier waarop ze bewoners van het AZC Grave schoffeert is zeer problematisch. Pure racisme en haatzaaierij. Als bestuurder roepen dat de wereld onveiliger wordt en zo angst oproepen over een bepaalde groep mensen die hard aangepakt moeten worden lijkt daadkrachtig. Maar dit is het slechts voor een zeer selecte groep mensen (namelijk “blanke autochtone Nederlanders”).Het schept geen basis voor solidariteit. In plaats van repressief na te denken over het verbeteren van veiligheid (enkel de veiligheid van niet-asielzoekers, over de asielzoekers zelf wordt geen woord gesproken) dient ze aandacht te besteden aan het zoeken van oplossingen voor de problemen van deze mensen.
  Deze mensen, ja het zijn mensen, zijn naar Nederland gevlucht uit angst voor achtervolging, repressie en onderdrukking. Op zoek naar een beter leven. Het is absurd deze mensen in een gevangenis achtige setting te plaatsen, afgescheiden en apart van het Hollandse levendje. Er moeten manieren gezocht worden om uitwisseling en participatie te bevorderen. 
  Pas dan zou deze “burgemeester” in dienst van alle Gravenaren opereren.


  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  %d bloggers liken dit: