Nieuw Maaszicht: “It Geat On” en Esterade knokt voor behoud!!

De Friese vestigingsmanager Janneke Pander zei bij het vertrek van de stoet bewoners van Oud Maaszicht naar de bouwplaats van Nieuw Maaszicht de Friese woorden die we ‘s winters willen horen: “It Geat On”. Mevr. Verhaak, voorzitter van de clientenraad, was enorm verheugd dat de bouw maandag kan starten!! Tijdens de warme maaltijd, die ik daar ook tegen betaling genoot, werd iedereen getrakteerd op “champagne”. Daarna was er een gratis drukbezochte bingo.


Gelukkig is mevr. Ton Verhaak weer opgeknapt
 om dit heugelijke feit  mee te vieren.

De nieuwe buren hebben al plaatsgenomen op de camperplaats
die de raad daar wil aanleggen op initiatief van VPGrave.


Feestelijke start; maandag gaat de schop de grond in!!Bekijk filmpje van het nieuwe complex dat via deze site al 2280 keren bekeken is.

http://www.youtube.com/watch?v=we-O-MvJG5Y&feature=related

Esterade knokt voor behoud!!

MOTIVERING  EN TOELICHTING  FORMULIER BURGERINITIATIEF 
Hierbij willen wij middels gebruikmaking van het Burgerinitiatief meer duidelijkheid krijgen omtrent de geplande sluiting van Esterade.
Tijdens de inwonersavond t.b.v. het iDOP is van verschillende kanten duidelijk geworden dat de bevolking de wijkgebouwen (m.n. Esterade) met de daarbij behorende activiteiten wil behouden. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering is dit initiatief tot stand gekomen. Daarin werd ook de zorg uitgesproken over de toekomst van de culturele-, opbouw- en welzijnsactiviteiten  in de wijken die niet behoren tot de binnenstad en de drie kerkdorpen, want hier zijn deze activiteiten wel gewaarborgd. Ook wij als bestuur van Wijkraad Estersveld/De Stoof willen Esterade behouden, vandaar dat wij dit burgerinitiatief ondersteunen. In de afgelopen  weken hebben wij de mensen die Esterade bezoeken, gevraagd  om hun handtekening te zetten onder het verzoek om Esterade open te houden. Ruim 250 mensen steunen dit verzoek, hetgeen een respectabel aantal is, aangezien wij nog geen verdere actie hiertoe hebben ondernomen.
Bijna 2 jaar geleden  (14 juli 2009) werd door de politiek beslist dat er 3 gemeenschapaccommodaties moesten worden verkocht om de kosten voor het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum bij het nieuwe Maaszicht te kunnen dekken. Onder deze 3 gebouwen ook Esterade. Wij beseffen, dat de wettelijke termijn van 2 jaar nog niet helemaal is verstreken, maar menen toch  nu al te moeten handelen. Formeel hebt U het recht om ons verzoek om die reden af te wijzen. In dat geval dienen wij het op 15 juli opnieuw in.
Wij hebben de onderstaande dringende vragen aan U:
*Hoe staat het met de verkoop van Esterade ?
*Hoe lang kunnen wij nog gebruik maken van de huidige accommodatie?
*Bestaat er een mogelijkheid dat Esterade niet wordt afgebroken, maar wordt behouden?
*Als Esterade toch moet sluiten, zorgt de gemeente dan voor een vervangende (geschikte) ruimte?
*Staat de gemeente garant, dat  wij onze huidige activiteiten, waaronder de Jeugddisco en    Kinderbouwweek,  in onze eigen wijk kunnen blijven organiseren?
Bewoners en wijkraad willen graag op korte termijn de schriftelijke of in de raadsvergadering uitgesproken  garantie,  dat tenminste  alle wijkgebonden activiteiten (in elk geval die voor de jeugd en voor ouderen)in het Estersveld/De Stoof kunnen blijven  op een passende en openbare locatie in de wijk zelf. Ook willen wij een schriftelijke of  in de raadsvergadering uitgesproken garantie, dat Esterade open blijft, tot de andere locatie er ook echt is en gebruikt kan worden. Dit moet ook gelden voor de Westhoek. Ook zouden wij het zeer op prijs stellen om deze keer wel in het overleg en bij de besluitvorming m.b.t. Esterade  te worden betrokken.
Namens  de bewoners van het Estersveld/de Stoof  en bezoekers van Esterade (zie handtekeningenlijst),
Ria Willems/voorzitter Wijkraad Estersveld/De Stoof,  bewoner Estersveld
Kees Buijs/ vice-voorzitter  Wijkraad Estersveld/De Stoof,  bewoner Estersveld
Hannie Peperkamp/ bestuurslid Wijkraad Estersveld/De Stoof, bewoner Estersveld
Ellen Oppers, bestuurslid Wijkraad Estersveld/De Stoof, bewoner de Stoof
Mart Menken, penningmeester Wijkraad Estersveld/De Stoof, bewoner de Stoof
Els Barten, bestuurslid Wijkraad Estersveld/De Stoof,  bewoner Estersveld
Harald Dijt, bestuurslid Wijkraad Estersveld/De Stoof, bewoner Estersveld

Bijlage: Lijst met 250 handtekeningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: