LPG raadsvragen.

SAMENWERKING (37)

KEERPUNT 2010 constateert dat de website van de LPG nog niet gereed is. Daarom, als service, jullie vragen nu op onze website.

ANJA HENISCH

Ik heb de volgende vraag voor het College:

Zoals door mij reeds gezegd in de vorige vergadering van het Presidium, is de gemeenteraad niet voorgelicht over een eventuele samenvoeging van de ambtelijke organisatie. De huidige Burgemeester heeft dit als mededeling gedaan naar het Presidium, maar er is geen verdere inhoudelijke voorlichting of onderbouwing met betrekking tot dit onderwerp aan de orde geweest. Met de raadsleden is officieel überhaupt nog niet gesproken over dit belangrijke onderwerp. Het lijkt mij toch toepasselijk (dit gebeurt immers ook in andere delen van het land waar dit speelt/speelde) dat een wezenlijk onderwerp van deze orde wel eerst besproken wordt met de gemeenteraad.
Via een email van de griffier hebben wij vernomen dat er een notitie hierover in de maak is door de secretaris van de gemeente Mill die eerst in het college zou worden besproken en daarna in de Raad. Deze notitie is tot heden nog niet besproken met de Graafse gemeenteraad. Het verbaast mij dan ook ten zeerste via verschillende (openbare) kanalen te hebben moeten vernemen (ook na de afspraak dat dit na de conferentie van 10 juni à.’s. zou gebeuren) dat er een voorgenomen besluit in deze genomen zal worden door de drie colleges van Cuijk,Grave en Mill op korte termijn zonder hierover de Graafse gemeenteraad inhoudelijk/beargumenteerd te informeren.
Ik verzoek u mij daarom z.s.m. uw argumentatie c.q. onderbouwing te geven waarom U als college het nodig acht dit besluit (op korte termijn) te moeten nemen.

P.S. accentuering door de webmaster.PIET VOLLENBERG
Geachte raadsleden,
Bijgaand treft u 4 vragen aan van  dhr. Vollenberg.
  1. Brief nummer 11 van de ingekomen stukken bij de voorbereidende vergadering van 24 mei a.s.: Wat gaat het college met dit project doen ? Dit kan toch gewoon uitgevoerd worden los van de prioriteitenlijst. Het kost toch geen ambtelijke inzet? Bent u van plan de marechausseekazerne tot monument te verklaren?
  1. Graag wil ik opnieuw inzicht hebben in de kosten van begraven en de grafrechten van de algemene begraafplaats Grave. In vergelijking tot de omliggende gemeenten zijn deze veel te hoog. De omliggende gemeenten hanteren ook kostendekkende tarieven. Waarom zijn deze dan in Grave zo hoog? Ik constateer dat het onderhoud steeds slechter wordt. Er staan regelmatig overvolle  containers op de begraafplaats. Er komen steeds meer klachten van mensen over het onderhoud op de begraafplaats. Waar zijn de IBN”ers gebleven?
  1. Ziggo gaat met ingang van 1 juli 2011 het aantal zenders met 5  verminderen. Vanaf 2013 wil Ziggo alleen digitaal uitzenden. Kan de gemeenten  via onze afgevaasrdigde in de programmaraad aktie ondernemen? Het aantal zenders moet niet verminderen en Ziggo  moet ook analoog blijven uitzenden. Minder zenders betekent trouwens ook verlaging van tarieven?
  1. Ik constateer dat al een jaar lang geen aktie ( vaak wel toegezegd)  is ondernomen om scheef staande lantaarnpalen  in de binnenstad weer recht te zetten. Het nieuwe toeristisch seizoen staat weer te beginnen. Het lijkt mij noodzakelijk dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd.
P.Vollenberg
LPG
d.d. 17 mei 2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: