Herziening bestemmingsplan Kom Grave

Aan de griffier.
Jos. Wij hebben de volgende vragen:
Er wordt al geruime tijd gesproken over de herziening van het bestemmingsplan Kom Grave. Wij hebben vernomen, dat dit ontwerpbestemmingsplan ambtelijk wordt voorbereid. Er dan een besluit wordt genomen door het college van b. en w.  Het ontwerp vervolgens naar belanghebbenden wordt toegestuurd en dat vanaf dat moment eenieder gedurende zes weken een zienswijze kan indienen bij de gemeenteraad van Grave. De vraag is om deze periode van zes weken niet in de a.s. zomervakantietijd te laten vallen, teneinde de burgers voldoende mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen.
Als tweede hebben wij de vraag of er vóór het besluit nemen door b. en w. – zoals volgens ons gebruikelijk – een informatieavond voor de burgers van de gemeente Grave wordt georganiseerd. 
Nel Schuts – Pennings  
KEERPUNT 2010
  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: