Agenda openbare fractievergadering op 18 mei 2011 Stadskantoor Grave 19.30 uur

1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk Freese
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Mededelingen
   – Algemene Ledenvergadering KEERPUNT 2010 op 30 mei 2011       
   – Conferentie raden Land van Cuijk over samenwerking is op   
      vrijdag 10 juni 2011 om 16.00 uur in het Palazzo in Grave.
4.   Verslag van de fractievergadering van 6 april 2011
5.   Stand van zaken ontwikkelingen bedrijf Ben Litjens
6.   Stand van zaken Scheepswerf Grave
7.   Agendapunten voorbereidende/besluitvormende vergadering 24 mei
      2011
·      Jaarschijf 2011 Parkeerbeleidsplan 2010 – 2015
·      1e Burap 2011
·      Vaststelling bestemmingsplan ‘Maaszicht’ te Grave
·      Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
·      Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie
St. Anthonis, Cuijk en Grave
·      Verlenging Bestuursovereenkomst AZC
·      Motie Leek over de kosten VNG congres 7 en 8 juni 2011
8.    Wat verder ter tafel komt
9.    Rondvraag en sluiting
Volgende fractievergadering: woensdag 15 of donderdag 16 juni om 19.30 uur 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: