Negatief stemadvies Graveon over toekomst AZC vraagt om een reactie!!!

Graveon heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd met de volgende inhoud:

Betreft Ondernemerschap in Grave


Geachte Raadsleden,

Op korte termijn zal de gemeenteraad naar verwachting een beslissing gaan nemen ten aanzien van een verlenging van het verblijf van het AZC in Grave en de daarbij behorende nieuwbouw. In de voorbereiding van deze beslissing willen wij als Graveon onze zorg uitspreken over de verwachte gevolgen die deze beslissing voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de gemeente Grave.

Onze aandacht gaat hierbij vooral uit naar de invloed op de vestigingsmogelijkheden voor ondernemers in de sector industrie en dienstverlening. Als gevolg van de nieuwbouwplannen van het AZC en de specifieke problemen van het Wisseveld, lijkt het erop dat er de komende jaren geen ruimte zal zijn voor uitbreiding van het aanbod van bedrijventerreinen in de gemeente Grave. Het multifunctionele karakter van de nieuwbouw biedt hiervoor geen uitkomst omdat eventuele leegstand onvoorspelbaar is en de dan vrijkomende capaciteit zeer waarschijnlijk niet toegespitst zal zijn op specifieke behoeften van ondernemers.

Dit betekent dat bestaande ondernemers uit de gemeente Grave met plannen tot uitbreiding of nieuwbouw, startende ondernemers en ondernemers uit andere gemeenten die zich in Grave zouden willen vestigen, noodgedwongen hun heil elders moeten zoeken.

Dit is naar onze mening een zeer ongewenste ontwikkeling.

De economische situatie van de gemeente Grave en de fors achterblijvende koopkracht ten opzichte van vergelijkbare gemeenten staan deze beperking van de bedrijvigheid niet toe. Wij zijn van mening dat voor een gebalanceerde ontwikkeling van de gemeente Grave het ook noodzakelijk is dat bedrijvigheid zich verder kan ontwikkelen.

De praktijk leert dat ondernemerschap en de daarbij behorende werkgelegenheid de motoren achter de economie vormen, ook op lokaal niveau. Onderzoek toont aan dat voldoende bedrijvigheid zorgt voor werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau, maar ook voor zaken als sponsoring van het verenigingsleven. Naar onze mening allen zaken waar Grave baat bij heeft. Daarom pleit Graveon voor de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor groei van ondernemingen in de gemeente Grave en een ondernemersvriendelijk klimaat.

Wij vragen u dan ook met klem deze overwegingen mee te nemen in de besluitvorming ten aanzien van nieuwbouw van het AZC, zodat de bedrijvigheid in Grave zich de komende jaren verder kan ontwikkelen. Grave heeft dit nodig.

Als Graveon zullen wij op korte termijn een visienota presenteren waarin wij onze visie ten aanzien van het ondernemersklimaat in de sector industrie en diensten in de gemeente Grave nader zullen belichten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Graveon,

Voorzitter Graveon; Jacqueline Le Grand

Voorzitter sectie Industrie en Diensten

Jan Hein Arts

Reactie Jacques Leurs:


Navraag op het gemeentehuis leverde op dat er nog 6 kavels te koop zijn op de Bons en ook nog 6 kavels met woningen. Ook op het Wisseveld blijft voldoende bedrijvigheid over of is zelfs meer bedrijvigheid mogelijk. Op basis van welke informatie is deze brief, die ondertekend is door de voorzitter van Graveon en de voorzitter van de sectie Industrie en Diensten, opgesteld?


Als oud-voorzitter van Graveon en adviseur van Graveon zet ik grote vraagtekens bij de bron van dit schrijven. Is dit in het overleg met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaar economische zaken ook aan de orde geweest? Het is bijv. landelijk en provinciaal beleid om uitbreiding van bedrijventerreinen regionaal aan te pakken. De betreffende gronden zijn eigendom van het COA enz. enz. Over het Wisseveld zullen binnen niet al te lange termijn besluiten genomen moeten worden om het miljoenenverlies niet nog groter te laten worden!!! Het Wisseveld wordt een werk- en woonlocatie.


Reactie wethouder Eric Daandels:


Wethouder Daandels was gistermiddag niet meer bereikbaar voor commentaar, maar liet bij monde van een woordvoerder weten dat de brief hem “bevreemdt heeft” omdat hij met Graveon nooit over dit onderwerp gesproken heeft.


Bron: de Gelderlander


P.S. Er is een anonieme reactie verwijderd. Graag reageren met naam!!!

Een gedachte over “Negatief stemadvies Graveon over toekomst AZC vraagt om een reactie!!!

 • 16 mei 2011 om 14:29
  Permalink

  Beste Jacques leurs

  De optie wisseveld en bons zijn geen echte optie's voor ondernemmers met een publieke aantrekkings functie.Ik kan dat goed weten omdat ik na het afbranden van mijn sportschool op 20 dec 2010 al bezich ben om op één af andere manier mij ergens ander te kunnen vestigen maar niet lukt. het probleem van wisseveld is dat de gebouwen vervallen zijn en dat je als je uiterste best doet er twee jaar mag zitten.
  wat betekend dat je een oud pand binnen drie maanden moet opknappen en dan vervolgen na 21 maanden weer de kans hebt om weg te moeten.
  Geen optie dus, de bons zou je kunnen gaan zitten maar dan mag je geen publieke aantrekking functie hebben je komt ontzettend in de knoei met de parkeer plaatsen omdat je daar te weinig van hebt waardoor je nooit daar legaal kunt vestigen .Dus die optie zoals de Bons en Wisseveld zijn niet echt optie.

  met vriendelijk groet

  Frank Bongers

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: