Fractieoverleg Keerpunt 2010

Agenda openbare fractievergadering op 6 april 2011
Stadskantoor Grave 19.30 uur
1.   Welkom en opening door de voorzitter Ton van Elk Freese.

2.   Vaststellen van de agenda.

3.   Mededelingen

      –  hoe gaat het met Jeannette, Jacques en de familie Leurs?

      – Conferentie raden Land van Cuijk over samenwerking is op   
         vrijdag 10 juni 2011 om 16.00 uur in het Palazzo in Grave.

4.   Verslag van de fractievergadering van 9 maart 2011.

5.   Stand van zaken stadstuin Theo en Gerri Gerrits; toekomst ?

6.   Stand van zaken ontwikkelingen bedrijf Ben Litjens; verplaatsing enz.

7.   Stand van zaken Scheepswerf Grave; toekomst zeker stellen.

8.   Afhandeling motie KEERPUNT 2010 inzake weekmarkt.

9.   Agendapunten voorbereidende/besluitvormende 
      vergadering 12 april.

 •  Aanpassing A.P.V. juli 2010
 •  Verlenging bestuursovereenkomst AZC
 • Intrekking deelverordening peuterspeelzalen 2001 en verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen 
 • Herbenoeming leden Rekenkamer
10. Wat verder ter tafel komt.

 • Waarom duurt het zo lang voordat de paardenrijhal gebouwd kan worden?
 • Hoe was de IDOP bijeenkomst?
 • Bezoek commissaris van de koningin a.s. donderdag; gesprek met raad en pers.
 • Waarom niet eerst bij de provincie navraag gedaan over omleggen N wegen?
 • Aanpak inspraak bezuinigingen; hoe is er met de 19 inzenders gecommuniceerd?
 • Wanneer neemt de raad een besluit over wijze van vergaderen in de toekomst ?
 • Hoe gaat het traject voor het kiezen van onze nieuwe burgemeester er verder uitzien ? Communicatie naar de burgers kan en moet beter!!!
 • Wanneer zijn de welkomstborden bij de toegangswegen gereed ???
 • Wanneer kan er in het oude stadhuis weer getrouwd worden ?
 • Wanneer duidelijkheid over start bouw Maaszicht (inclusief MFC)?
13. Rondvraag en sluiting
Volgende fractievergadering: woensdag 18 mei a.s. om 19.30 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: