Overleg van presidiumleden Land van Cijk in Grave; besloten.

Aan de leden van de 5 presidia in het Land van Cuijk.
In afschrift aan het Coördinatieoverleg Samenwerking Land van Cuijk t.a.v. dhr. K.W.Th. van Soest
Grave, 1 februari 2011
Geachte leden van de 5 presidia in het Land van Cuijk,
Bij deze nodig ik u namens dhr. B. Peters (raadslid van Grave) uit voor deze bijeenkomst van 9 februari a.s. in Grave.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: raadszaal in het stadhuis.
Doel: het voorbereiden van een conferentie met de raden van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk.
Agenda
  1. Welkom
  1. Wat bindt ons in het Land van Cuijk?
  1. Wanneer en waar willen we een conferentie over samenwerking houden met de gemeenteraden en de colleges in het Land van Cuijk?
Invulling conferentie:
1.     Bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Op welk niveau willen we gaan samenwerken?
    •  Bestuurlijk/strategisch?
    •  Ambtelijk?
2.     Welke relatie ligt er naar de kop van Limburg (Noordelijke Maasvallei) en of andere omliggende gemeenten?
3.     Welke thema’s moeten op de conferentie in ieder geval aan de orde komen?
4.     Welke uitdagingen zien we in de toekomst? Kunnen we die nu al benoemen?
Uitwerking
 We stellen voor een kleine werkgroep te formeren bestaande uit diverse geledingen
om de eerste conferentie voor te bereiden. Gezien de complexe materie zullen er zeker
meerdere bijeenkomsten met de raden gehouden moeten worden. De werkgroep zal
o.a. met voorstellen moeten komen over bijvoorbeeld het al dan niet gebruik maken
van een extern bureau en of een onafhankelijke voorzitter.
  1. Rondvraag
  1. Sluiting
Namens dhr. B. Peters, voorzitter
     Jos Roelofs,
     Griffier van de gemeente Grave
P.S. Dit bericht is geplaatst om U te informeren over de laatste stand van zaken rond de samenwerking. De conferentie later zal beslist openbaar zijn. Nu komen we in beslotenheid bijeen. U kunt zich dus een gang naar de raadszaal besparen. KEERPUNT 2010 houdt U verder op de hoogte. Deze bijeenkomst is het vervolg van besluiten tijdens de begrotingsbehandelingen waar KEERPUNT 2010 voor deze bijeenkomst gepleit heeft. De regie over de verdere samenwerking binnen het Land van Cuijk en de Noordelijke Maasvallei moet bij de diverse gemeenteraden komen te liggen en niet bij de regiegroep van burgemeesters en gemeentesecretarissen.


Hans Bos op twitter: Intensivering samenwerking Land van Cuijk en Noord-limburg steeds belangrijker. Beschikbare inkomsten worden steeds minder! Opmaat tot……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: