Weer aan het werk

Geen grond van de gemeente voor Bewoners van de Burgemeester Raijmakerslaan.

Bewoners van de Burgemeester Raijmakerslaan in Grave mogen niets doen met de grond achter hun achtertuin aan de Escharense kant van de laan. Tenminste, dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Ze schrijven dat ze van plan zijn het bestemmingsplan voor dat gebied te vernieuwen.
Eerder al werd een verzoek van bewoners om stukken grond bij de achtertuin te trekken, door de gemeente verworpen.

Bewoners willen hun standpunt via fractievergaderingen en spreekrecht naar voren brengen bleek na enkele telefoontjes met betrokkenen. “We willen geen verloederde strook grond achter onze tuinen hebben”.

Dode vissen in de Gracht.

Tijdens mijn afwezigheid werd er melding gemaakt van diverse dode vissen in de Gracht. Op maandag zag ik dat er onderzoek werd gedaan. KEERPUNT 2010 zal vragen of het waterschap al weet wat er met de Gracht gaat gebeuren. In november 2010 zouden de resultaten van nadere studies bekend zijn.

Chris Melser en jongeren krijgen gedeeltelijk gelijk over gebruik drugs in Off Street in aanwezigheid van de jongerenwerkers.

Ook hierover wil KEERPUNT 2010 meer openheid van het collge over. Er liggen nog onbeantwoorde vragen van onze fractie bij het college.

Twitteren via de gemeentelijke website.

Via dit social medium is een discussie tussen twee IPAD gebruikende raadsleden te volgen over o.a. samenwerking, marmer stadskantoor enz.

Ben Peters: Geleverd, een gebouw met inferieure tegels! Onderzoek moet door leverancier worden gedaan, niet door ver. v.eigenaren! Stadhuis is geleverd door Mooiland zij hebben de verplichting deugdelijk te leveren. Zij betalen! Woningen op de EMAB locatie. Hoog water werpt dam op voor haalbaarheid!EMAB = experiment met aangepast bouwen. Woningbouw in uiterwaarden. Woningen die kunnen drijven (dus bij overstroming met waterpeil meestijgen) of op palen. In Grave voormalig Cox-terrein.

Hans Bos: @splitt_1 Godfried, wanneer gaan wij golfen? Lijkt mij een mooie uitdaging. Daarna uiteraard een klein glaasje. Groeten Hans.

Bloggende Ben Peters deed suggesties.

Eén burgemeester voor het land van Cuijk met 5 colleges en 5 gemeente raden. De burgemeester heeft in ieder geval de bestuurlijke samenwerking in zijn/haar portefeuille en vertegenwoordigt het LvC bij provincie en rijk. Hij/zij is het aanspreekpunt voor regionale zaken maar maakt ook deel uit van ieder college. De portefeuilles m.b.t.  ambtelijke samenwerking worden ondergebracht bij de diverse wethouders. De uitvoering van taken en diensten kan plaatsvinden in een centraal ambtelijk apparaat voor het LvC of gezamenlijke regelingen op de verschillende beleidsterreinen.  In dit model krijgt het land van Cuijk meer inhoud en een eigen gezicht en blijft identiteit en eigen bestuur behouden. De 5 gemeenteraden controleren het gemeentelijke bestuur ieder afzonderlijk en in gezamenlijkheid het regionale bestuur en  de gezamenlijke regelingen. Elke gemeente blijft verantwoordelijk voor zijn eigen huishoudboekje en de burger kiest zijn eigen raad.De wissel om naar het spoor van de samenwerking!

Om met u te kunnen discussiëren over de toekomst van de gemeente Grave, geef ik een paar persoonlijke stellingen, meningen en ideeën. Graag wil ik weten hoe u er over denkt en wat uw inbreng over dit thema kan zijn.

Ik nodig u dan ook uit om te reageren. Dat kan middels een reactie op deze site (openbaar) of aan mij persoonlijk naar info@ime-dentaal.nl.

De aanstelling van een nieuwe of tijdelijke burgemeester zal de intergemeentelijke samenwerking versneld op de agenda zetten. Immers moet een nieuwe burgemeester vooraf weten of hij of zij voor meer dan één periode het ambt zal kunnen aanvaarden. Tijd dus om nu de wissel om te zetten.

Wat vind U:

1. Meer samenwerken maar wel een zelfstandige gemeente blijven

2. Herindelen tot één gemeente Land van Cuijk.

3. Opheffen en samengaan met Mill en Cuijk

Op welke termijn zou dit gerealiseerd moeten worden? 4 jaar, 6 jaar of een jaar of 10.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: