Gemeenteraad gaat anders vergaderen

Strookjes grond vaak al in eigendom van de 
bewoners aan de Burg. Raaijmakerslaan
P.S. Op maandag 24 januari heeft KEERPUNT 2010 openbaar fractieoverleg in het Stadhuis. De fractie heeft bewoners van de Raijmakerslaan uitgenodigd om hun kant van het verhaal te horen in zake het voornemen van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. De bewoners moesten dit voornemen in de Gelderlander lezen.
Anders vergaderen. In het jaar 2011 gaat de gemeenteraad “anders vergaderen”. Het grootste verschil ten opzichte van het “oude vergaderen” is dat er nu in een vergadercyclus eerst een informatieavond wordt gehouden en een week later een voorbereidende én een besluitvormende vergadering op dezelfde avond.
Verbeterpunten
Het herkauwen van standpunten willen we voorkomen, de praatcultuur willen we indammen en we willen meer interactief te werk gaan. De vergaderingen moeten een mix worden van hoorzittingen, presentaties, gesprekken en debatten. Dat zijn de argumenten die de gemeenteraad heeft om de vergaderingen anders aan te pakken. Hieruit moet voortvloeien dat de vergaderingen voor publiek en deelnemers aantrekkelijker en levendiger worden én dat er minder vergaderd wordt.
Informatieavond, voorbereidende en besluitvormende vergaderingElke vergadercyclus begint met een informatieavond, over onderwerpen die voor inwoners belangrijk zijn. Dit is een informele gespreksbijeenkomst, waaraan inwoners, instellingen, organisaties, genodigden, ambtenaren en college deel kunnen nemen. Deze avond is bedoeld om brede informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen door de gemeenteraad. Tijdens deze informatieavond kunnen er ook (door derden) presentaties worden gegeven. Ook kan de gemeenteraad een werkbezoek afleggen. Inwoners kunnen ook zelf onderwerpen aandragen voor de presentatieavond.
Een week na de informatieavond vindt de voorbereidende en de besluitvormende vergadering plaats. Beide vergaderingen worden op één avond gehouden.
De eerstvolgende informatieavond is op 25 januari 2011. De voorbereidende en besluitvormende vergaderingen staan gepland voor 1 februari 2011.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: