Eerste digitale uitverkiezing Gravenaar van het Jaar 2010; Escharenaar Ben Litjens met grote overmacht gekozen.

Ben Litjens: Gravenaar van het Jaar 2010


Na zijn uitverkiezing en de daarbij behorende toespraak van onze voorzitter Mr. Ton van Elk de Freese bedankte Ben met de volgende woorden:

Zalig en een gelukkig Nieuwjaar 2011
Op Oudjaar ben ik gekozen tot Gravenaar van het jaar 2010.
Daarvoor wil ik op de eerste plaats allen heel hartelijk danken 
die dit voor mij gedaan hebben. 
Het was een mooi menselijk initiatief van Jacques Leurs.
De mens wordt hierdoor centraal gesteld en daar gaat het toch om.
Een plaats leeft door zijn inwoners. Maak de inwoner met al zijn zorgen, zijn plannen en zijn daden zichtbaar.
Ik feliciteer de heer Gerrits met zijn streven om de stadstuin te behouden en de fam. van Kessel met het voortbestaan van hun prachtige werf.
In 2010 heb ik heel veel zaken meegemaakt, die het voor mij een heel zwaar maar ook een heel goed jaar hebben gemaakt.
Zwaar was, dat ik de brutale roofoverval op 31 juli heb overleefd.
Een oud oom van mij, die pastoor in Geijsteren was, heeft in 1936 een roofoverval niet overleefd. Hij wilde de opbrengst van de collectebus niet afstaan.

Een echte Litjens staat voor zijn zaak.

Het goede nieuws is, dat de gemeenteraad van Grave in juli heeft gekozen voor een beleid, dat gericht is tot een aanpassing van het bestemmingsplan, waardoor er een einde kan komen aan mijn bedrijfsproblemen.
Een jarenlange wens van mij om alle bedrijfsactiviteiten aan de zuidzijde bijeen te brengen kan dan in vervulling gaan.
In 1994 heb ik de oude schuur aan de noordkant willen afbreken maar gemeentelijk beleid verhinderde dat. De gemeente en ik hebben elkaar jarenlang juridisch bestreden maar nu wordt er gelukkig gesproken.
De noordzijde wordt ingericht als natuurgebied en de zuidzijde krijgt een mooie haag langs de weg met een parkje. Tenminste als de gemeente akkoord gaat met mijn plannen.
Ook wil ik mijn medewerking verlenen aan een zo veilig mogelijke verkeerssituatie.
De oud-wethouders Drs. Peeters en Opsteegh waren van goede wil maar kwamen niet door de vele obstakels heen die werden opgeworpen.
Ook diverse raadsleden hebben mij in de voorbije jaren gesteund. In het bijzonder denk ik daarbij ook aan de heer Baaijens.
Nu heb ik alle vertrouwen in handen gelegd van wethouder Daandels, de gemeenteraad, het College en pastoor Meijer uit Gassel. Deze laatste bidt voor mij en dat bespaart tijd.
Wat in 2010 een echt keerpunt is, is mijn actieve betrokkenheid met Keerpunt 2010. Ik ben geen echte politicus maar een burger, die een bijdrage wil verlenen aan de sociale samenhang in onze Graafse gemeenschap. Daarom is het ook van belang dat ondernemers daarvoor tijd nemen.
Ik wil ook de inwoners van Escharen en speciaal die van de Graafschedijk en omgeving bedanken, dat zij mij altijd gesteund hebben.
Als de plannen doorgaan wil ik een kunstwerk, de plannen van een granieten steen- en waterpartij liggen al jaren gereed in de kast, laten plaatsen nabij mijn vernieuwde bedrijf om de betrokkenheid met de buurt, de natuur en mijn bedrijf tot uitdrukking te brengen.
Graag volgend jaar een andere winnaar. Niet ieder jaar moet mijn leven op de kop staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: