CDA vragen aan het college.


Uit onze openbare fractie vergadering zijn een aantal vragen op getekend die wij hierbij aan het college willen stellen.Kadernota integrale veiligheid: kunt u aangeven hoe communicatie, in de presentatie werd gezegd “Bij de wijk en dorpsraden is aangeschoven” ,  met de wijk en dorpsraden over het onderwerp woon en leefomgeving is vorm gegeven?
Met welke wijk en dorpsraden is e.e.a. besproken?
Hoe nu verder met de stadstuin, kan handhaving worden opgeschort en meegenomen in de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan
“Kom Grave”.?
Hoe wordt of is de communicatie rond het nieuw vast te stellen bestemmingsplan “Kom Grave” geregeld? Waarom hebben betrokken partijen nog niets vernomen?
Wat is de stand van zaken rond het MFC en Maaszicht?
Dan nog een suggestie, die kan worden geagendeerd bij de volgende presidiumvergadering, om voorbereidende deel en besluitvormende deel van de vergadering te wisselen. Dit omdat het tijdsbeslag voor de agenda van het voorbereidende deel van de vergadering moeilijker is in te schatten dan van het besluitvormende deel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: