Uit het archief: scheepswerfmotie.

SCHEEPSWERFMOTIE
De raad der gemeente Grave,
in vergadering bijeen op 2 februari 2010,
op voorstel van Jacques Leurs, onafhankelijk raadslid,
constaterende dat
 • er een brandbrief is geschreven door de directie van de Graafse scheepswerf;
 • de provincie Noord-Brabant de handhaving hervat en dwangsommen gaat innen die jaarlijks kunnen oplopen op 600.000 euro;
 • diezelfde provincie stelt dat diverse geldpotjes leeg zijn;
 • er wel veel gepraat wordt over de verplaatsing van de scheepswerf, maar dat de fase van een haalbaarheidsonderzoek nog niet eens gehaald is;
overwegende dat
 • meer dan zestig personeelsleden uit de gemeente Grave en omgeving hun brood – en dat van hun gezinnen! – verdienen in en aan de werf;
 • de orderportefeuille van onze scheepswerf, ondanks de barre economische tijden, goed gevuld is;
 • de provincie bereid is de vereiste milieuvergunning te verstrekken als de gemeente meewerkt;
 • zowel het Waterschap als Rijkswaterstaat groen licht hebben gegeven voor de vergunning die de werf zo hard nodig heeft
spreekt uit dat
 • Grave zich belachelijk maakt als zij de Beste Ondernemer van het hele Land van Cuijk te gronde richt – want niets doen leidt binnen één jaar tot een nog groter probleem, namelijk het faillissement van de scheepswerf, met alle gevolgen voor de werknemers, hun gezinnen en de lokale economie van dien;
 • Onderzoek in nauw overleg met alle betrokkenen noodzakelijk is, zodat ieders problemen eindelijk opgelost kunnen worden;
roept Burgemeester en Wethouders op
 • het voornemen uit te spreken medewerking te verlenen aan aanpassing van het bestemmingsplan, zodat Noord-Brabant de broodnodige vergunning kan afgeven, zodat
–        het verbeurd verklaren stopt,
–        de overlast voor aanwonenden verminderd wordt tot een aanvaardbare norm (zolang de werf daar blijft),
–        terwijl de werf de gewenste steiger met hellingbaan en kraan realiseert
 • zodat banen behouden blijven in de werf en wonen prettiger wordt in de buurt van die werf.
Motie ingediend door J.A. Leurs (Lijst Jacques Leurs)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: