Politiek zet vaart achter samenwerking.

LAND VAN CUIJK Februari fractievoorzitters bijeen, voorjaar politici.
  • Samenwerking gemeenten Land van Cuijk moet nu goed op gang gebracht worden, vinden gemeenteraden.
  • Burgemeesters en wethouders moeten overleg intensiveren.
  • Plan: als Land van Cuijk optrekken tijdens Floriade 2012.
Land van Cuijk Gemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk moet snel en goed op gang worden gebracht. Politici van de verschillende gemeenteraden willen zich hier voor inzetten. Het is de bedoeling dat ze in het voorjaar van 2011 met elkaar over dit onderwerp in debat gaan. De raden zijn ontevreden over de samenwerking tussen de gemeenten zoals die tot nu toe loopt.
Tijdens de recente behandeling van de begroting voor volgend jaar klaagden veel politieke partijen al over het gebrek aan samenwerking. In tal van gemeenten werden moties aangenomen om burgemeesters en wethouders te bewegen het overleg te intensiveren. De raden willen nu spijkers met koppen slaan. De fractievoorzitters van alle partijen in de vijf gemeenten komen op 9 februari al bijeen om een programma voor het debat voor te bereiden. (de gezamenlijke griffiers hebben dit uitgewerkt > Jacques Leurs)
Volgens de gemeenteraden is intensieve samenwerking hard nodig. Gemeenten krijgen namelijk steeds meer taken terwijl de inkomsten via het rijk afnemen. Daarnaast zijn ze van mening dat samen op trekken een goede manier is om “de regio op de kaart te zetten” Eerder noemde Brabants gedeputeerde Ruud van Heugten samenwerking voor het Land van Cuijk al “bittere noodzaak”.
De burgemeesters hebben inmiddels al een samenwerkingsidee gepresenteerd: als Land van Cuijk optrekken tijdens de Floriade 2012.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: