Verplaatsing weekmarkt: extra agendapunt tijdens de raadsvergadering.

De weekmarkt hoort thuis aan de voet van de Elisabeth

Bij het vaststellen van de agenda bracht KEERPUNT 2010 het gedoe rond de plaats van de weekmarkt onder de aandacht van de collega’s. Piet Vollenberg van de Graafse LPG wilde ook een interpellatiedebat over de weekmarkt.

KEERPUNT 2010 fractievoorzitter Jacques Leurs kwam met de volgende verklaring:
1. De afgelopen dagen heb ik diverse ondernemers in het centrum gesproken. Op vrijdagen is er een aanzienlijke omzetdaling bij bedrijven in de Rogstraat, Maasstraat en andere straten.

2. KEERPUNT 2010 wil nogmaals aandringen om de weekmarkt vanaf deze week weer terug te plaatsen op die plek waar deze jarenlang gestaan heeft met eventuele aanpassingen.
3. De projectontwikkelaar, in de persoon van Huub Linders, vertelde afgelopen donderdag tijdens een drukbezochte presentatieavond van het ambitieuze project het  Hart van Grave dat wat van der Horst betreft de weekmarkt daar kan en mag blijven.
4. Steeds hebben we te horen gekregen dat de plaats van de weekmarkt op de Lunette pas in gebruik wordt genomen als er een alternatieve parkeerlocatie is aangelegd. We zien geen start van een eventuele parkeerplek.
5. Het is te prijzen dat binnenstadondernemers op dinsdag per e-mail nog informatie hebben ontvangen  met een nadere uitleg met o.a. de volgende zinsnede:

“Na afronding van de archeologische werkzaamheden wordt de weekmarkt terug geplaatst op de Hoofdwagt, Hoofschestraat en de Markt. Daar blijft de weekmarkt tot gestart wordt met de bouwwerkzaamheden voor het project Hart van Grave”.

In de tweede ronde  werd ook ingegaan op uitspraken van de wethouder:


“Op een parkeernota kun je niet parkeren” : Jacques Leurs 

Dit is een variant op een uitspraak van bakker/staatssecretaris/wethouder Jan Schaeffer uit Amsterdam.

Burgemeester Sjoukje Haasjes hield de touwtjes strak in handen tijdens haar eerste besluitvormende raadsvergadering. Zij gaf iedereen de gelegenheid zijn of haar zegje te doen. De wethouders konden ruimschoots toelichtingen geven.

Na een uitvoerige discussie, toelichting door wethouder Daandels en een schorsing werd besloten om tijdens de begrotingsbehandelingen verder te praten. KEERPUNT 2010 en TROTS zullen met een gezamenlijke motie komen. De heer Theo Reijnen zal het voorwerk doen. Indien de motie gereed is zal deze hier geplaatst worden.

A.s. maandag is er een extra openbaar fractieoverleg in de Kroon van het  STADHUIS van KEERPUNT 2010. We zullen daar ons standpunt over de begroting en bijv. de weekmarkt bespreken. U bent van harte uitgenodigd!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: