KEERPUNT 2010 wil andere aanpak gladheidsbestrijding.

De fractie zal tijdens de eerstvolgende voorbereidende raadsvergadering een verzoek indienen om een agendapunt toe te voegen.

KEERPUNT 2010 wil dat de trottoirs op vitale plekken ook snel gestrooid worden.

Blinden, slechtzienden en ouderen kunnen van Grave centrum naar het busstation moeilijk vooruitkomen omdat bijv. de blindengeleidetegels ondergesneeuwd zijn.

Op  de Henri Dunantsingel is men gedwongen op de schoongemaakte straat te gaan lopen. wij willen van onze colleg’s horen of men onze plannen t.b.v. voetgangers enz. steunt.

Vrijwilligers gezocht(Bergeijk)

Voor gladheidbestrijding bij ouderenwoningen.

De winter was eerder daar dan we dachten. Wij zijn daarom wederom op zoek naar enkele vrijwilligers, die willen zorgen voor de gladheidbestrijding bij ouderenwoningen. Al meerdere jaren wordt door vrijwilligers naar volle tevredenheid op verschillende plaatsen de gladheidbestrijding bij ouderenwoningen uitgevoerd. Omdat enkele mensen gestopt zijn met deze werkzaamheden en wij op meerdere plaatsen dit willen invoeren zijn wij weer op zoek naar vrijwilligers, die in de winter, als het nodig is, om de ouder wordende of minder mobiele mede mens te helpen op de been te blijven. Voornamelijk zijn wij op zoek naar vrijwilligers in de kern Bergeijk nabij Abtshof, Paulussenhof, Loo en Dr. Hoynck van Papendrechtstraat en de Kern Weebosch en Westerhoven.
De voetpaden bij complexen van ouderenwoningen kunnen niet met de reguliere gladheidbestrijding meegenomen worden omdat het materieel te groot en te zwaar is. Het gaat dan niet om een enkele woning afzonderlijk maar daar waar ouderen in groepen woningen gehuisvest zijn. In overleg met de vrijwilliger (bestrijder) worden er zoutbakken geplaatst. De gemeente maakt in overleg een beschrijving over de uit te voeren werkzaamheden en wijst verder een contactpersoon aan voor de bestrijder voor onder meer het bijbestellen van zout. De vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig uitvoeren van de gladheidbestrijding. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met de heer N. Kwinten van de afdeling Beheer Ruimte tel. 0497-551455.

P.S. goed voorbeeld doet goed volgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: