Druk weekend voor de webmaster; rommelmarkt THOS, Ezelsviering in de feesttent in Gassel en recordvolle Zevenheuvelenloop. Moties over samenwerking van Boxmeer, Sint Anthonis en Grave.

Stephanie Rap en Koen Leurs liepen binnen 1 uur en 15 min. en 1 uur en 10 min. de 15 kilometer en vestigden beiden een nieuw persoonlijk record.
 Winnaar Zevenheuvelenloop breekt record en wint 50.000 euro.
Prins van de Ezels tijdens de woord- en communieviering in de feesttent t.g.v. 44 jaar karnaval in Gassel.
Gezellige drukte tijdens de geslaagde rommelmarkt voor THOS.

Samenwerking Noordelijke Maasvallei!!!

In Boxmeer werd een motie unaniem aangenomen over vergaande gemeentelijke samenwerking.
De raad besloot: het college te vragen aantoonbaar werk te maken van intensievere samenwerking binnen het Land van Cuijk en het college de raad voor 1 juni 2011 tastbare doelen en resultaten hiertoe voorlegt.
In Sint Anthonis werd een motie aangenomen met twee tegenstemmers.
Samenwerking met Boxmeer.
De raad roept het college op omwille van de slagkracht uitvoering te geven aan de mogelijkheden om werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren. Vooruitlopend op de beoogde samenwerking binnen het Land van Cuijk zal de ambtelijke samenwerking met de gemeente Boxmeer leiden tot verbetering van de kwaliteit van de ambtelijke activiteiten als ook tot efficiëntievoordelen. Deze motie ondersteund het amendement om 100.000 euro extra te bezuinigen op personeel door efficiëntievoordelen te behalen.

In Grave werd door Keerpunt 2010 gepleit voor een gezamenlijk overleg van de raden van Cuijk, Mill en Grave.

VVD en CDA gingen nog verder en willen ook Boxmeer en Sint Anthonis meteen erbij betrekken. Is dit wel realistisch vroegen we ons af. We gaven toch onze steun aan die ingediende motie. We zullen alert zijn op de beloofde uitvoering van alle aangenomen moties.
De griffiers moeten in samenspraak met bijv. de diverse presidiums met een plan van aanpak komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: