Archeologie ‘Hart van Grave’

Op maandag 29 november a.s. zullen de feitelijke opgravingen in het kader van de archeologische
werkzaamheden rondom het plan ‘Hart van Grave’ aanvangen. Aanvankelijk was deze al eerder
gepland, echter door omstandigheden kon dit niet eerder uitgevoerd worden. Voorafgaand aan de
opgravingen zijn het straatwerk en andere obstakels in het terrein verwijderd.
Het plan ‘Hart van Grave’ voorziet in de ontwikkeling en bouw van 45 appartementen, 2.000 m²
commerciële ruimten en een parkeerkelder voor ca. 100 auto’s op de locatie van het voormalige
gemeentehuis van Grave aan het Hofplein.

Eerder werd er al in het kader van archeologie een proefsleuven-onderzoek uitgevoerd welke
uitgewezen heeft dat er daadwerkelijk archeologische waarden op de locatie aanwezig zijn. Alvorens
met de sloop en bouw te kunnen beginnen dient, gebaseerd op wettelijke regelgeving, in overleg met
de gemeente Grave en onder de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar, Van der Horst
Ontwikkelingsgroep uit Cuijk, de locatie vrijgemaakt te worden van de aanwezige archeologische
waarden en dienen deze vervolgens gedocumenteerd en veiliggesteld te worden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een specialist op dat gebied, ARC BV, in
samenwerking met amateur-archeologen van Stichting Graeft Voort. De werkzaamheden zullen tien
tot twintig weken in beslag nemen. Tijdens deze periode zal extra aandacht besteed worden aan
promotionele- en onderwijsactiviteiten waarover we u via diverse kanalen zullen informeren.

Tijdens de weekmarkt zullen er wel werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het plangebied, echter
er zal geen vrachtverkeer zijn in de Hoofschestraat, op de Hoofdwagt en de Markt.
Er zal getracht worden overlast tot een minimum te beperken, echter mochten er vanuit de directe
omgeving vragen of klachten zijn, kan men zich wenden tot de ontwikkelaar op telefoonnummer
0485-335430 of per e-mail aan info@hartvangrave.nl.

Via de websites www.hartvangrave.nl en www.grave.nl (officiële bekendmakingen) zullen we u op de
hoogte houden van de laatste berichtgevingen, u kunt dit ook volgen via de twitterpagina’s
www.twitter.com/hartvangrave en www.twitter.com/stadhuisgrave. regelmatig zullen we ook een
beeldverslag maken, welke u op onze YouTube site kunt terugzien: www.youtube.com/hartvangrave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: