Hart van Grave: vijfde bijeenkomst op 28 oktober.

Op donderdag 28 oktober a.s. vindt de 5e informatiebijeenkomst Hart van Grave plaats in het Palazzo Theater in Grave. aanvang om 20.00 uur, einde ca. 21.30 uur.

We verkeren thans in een fase waarin procedureel vorderingen gemaakt kunnen gaan worden. Zo zal naar verwachting op korte termijn aanvang gemaakt kunnen worden met de archeologische werkzaamheden en kan het traject van de ruimtelijke onderbouwing en exploitatieovereenkomst afgerond worden, zodat het Projectbesluit begin november kan worden opgestart.

Tijdens de komende informatieavond zullen we de aanwezigen informeren over de volgende zaken:

status van de procedure (ruimtelijke onderbouwing, exploitatieovereenkomst, projectbesluit, bouwvergunning etc.)
stand van zaken inrichtingsplan openbare ruimte (Elyps Urban Design, Sonja Mihaljevic)
procedure archeologie (wettelijke kaders, uitvoering en vondsten)

Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen en aansluitend een kort informeel samenzijn.

Door de gemeente zal een bijdrage geleverd worden ten aanzien van de wettelijke kaders omtrent archeologie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: