Protest tegen besluiten met betrekking tot de weekmarkt!!

Aan: College van B. en W.
Betreft: marktverplaatsing
aanleiding: brief kenmerk VB/MSTO
verzenddatum: 26 okt. 2010
geacht college,
Bij deze wordt door ons een protest aangetekend tegen de door de in de brief genomen besluiten met betrekking tot de weekmarkt. Vooreerst merken wij op dat deze brief niet is ondertekend door één van uw gedelegeerde diensten of door u als college. Bepaalt niet gebruikelijk.
U stelt in dat schrijven dat de tijdelijke verplaatsing wegens de werkzaamheden ten behoeve van het project Hart van Grave direct maar omgezet wordt in een definitieve verpaatsing.
U heeft als colllege steeds gesteld dat tijdens de bouw de markt zou worden verplaatst. Wat schetst onze verbazing dat U nu al tot dit besluit komt. De bouw is absoluut nog niet aan de orde!!!!
ischeZelfs de sloop laat nog minimaal zes tot twaalf weken op zich wachten wegens archeologische opgravingen. En van der Horst stelt in haar schrijven aan ons ( datum: 18 oktober Betreft informatieavond 28 oktober 2010) op de derde pagina tweede alinea: “onder voorbehoud van weersomstandigheden en eventuele bezwarenprocedures e.d. Kan de bouwfase pas in het voorjaar worden opgestart.
Het kan dus niet de bedoeling zijn dat de markt nu al wordt verplaatst. 
U onderschat de gevolgen voor het winkelhart van Grave. De markt en het winkelhart versterken elkaar bij voldoende aansluiting op elkaar. De opstelling op Lunette voldoet hier niet aan. Dit is geen loze kreet maar een zichtbaar te constateren feit. Loopt U op de vrijdagmorgen tijdens een marktverplaatsing maar door de winkelstraten, en u kunt met mij zien dat dan direct de doodsheid toeslaat. Uw winkelhart is ten dode opgeschreven bij een langdurige verplaatsing naar de Lunette.
Ook moet ik nog zien of de markt haar slagkracht zal weten te behouden. Kort samengevat: ten dienste van één ondernemer dupeert U al de overige ondernemers.
Dit is ook middels een motie door de politiek aan u kenbaar gemaakt. Wij pleiten er dan ook nog steeds voor om de markt zo veel als mogelijk op de bestaande lokatie te laten plaatsvinden, en daar sloop en bouwwerkzaamheden op aan te passen.
En zeker nu nog niet over te gaan tot een al definitieve verplaatsing nu dit nog niet aan de orde is.
Wij vertrouwen erop dat per direct dit besluit wordt teruggenomen.
Theo van Houwelingen. “De Notenkraam”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: