Openbare hoorzitting van Bezwarencommissie Grave i.v.m. weigeren subsidie aan 5 verenigingen na aanleg drukriolering.

Hoorzitting;10 bestuurders werden gehoord door drie juristen

De commissieleden  namen er alle tijd voor om voorzitters en andere bestuursleden hun visie te laten geven. Mede door gebrekkige communicatie is het zo ver kunnen komen. Toezeggingen van wethouders werden niet gehonoreerd De medewerksters van de Gemeente Grave betreurden dat ze met lege handen naar de verenigingen moesten. Een cruciaal verslag van een vergadering in maart 2008 vlak voor de privatisering van de sportveldenis is door het vertrek van een medewerker nooit verstuurd maar is nu wel terecht. De commissie zal de bevindingen aan het college doorgeven die daarna verdere besluiten nemen.  

In het foto-archief een compilatie van beelden van voor, tijdens en na de hoorzitting.

Keerpunt 2010 neemt deze zaak hoog op en komt daar in het presidium op terug en wil in het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad nadere informatie; met name het ontbrekende stuk in het dossier willen we graag inzien. Hoe nu verder met deze vrijwilligers en hun verenigingen die te weinig kennis hebben van alle juridische spelregels? 

Keerpunt 2010 heeft de aanwezige clubbestuurders ook geadviseerd om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de betreffende wethouder Adams.


Keerpunt 2010 hoopt dat de leden van de Bezwarencommissie in hun advies aan het College ook met een voorstel komen om uit deze “vertrouwensimpasse” te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: