Nieuwe commissie bezwaarschriften Intergemeentelijke Sociale Dienst voor Grave, Cuijk en Mill.

De gemeenten Grave, Cuijk en Mill en Sint Hubert, laten dit najaar een nieuwe gezamenlijke commissie voor bezwaarschriften van start gaan. Deze zal bezwaarschriften over de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) behandelen. De onafhankelijke commissie geeft een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente van de bezwaarmaker. Dit college neemt de uiteindelijke beslissing.
Vanaf 1 januari 2010 werken Grave, Cuijk en Mill en Sint Hubert samen bij het uitvoeren van de bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente Cuijk voert de werkzaamheden voor alle drie de gemeenten uit in een ISD. In het afgelopen half jaar zijn de werkzaamheden voor de drie gemeenten geheel op elkaar afgestemd. Nu is dit ook geregeld voor de bezwaarbehandeling. Bij de sociale dienst komen ongeveer vijftien tot twintig bezwaren per jaar binnen die te maken hebben met de Bijstand, de Wmo en enkele andere regelingen die de sociale dienst uitvoert. Het indienen van bezwaar is kosteloos. Hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend staat onder elke beslissing van de ISD. De commissie voor bezwaarschriften ISD is een onafhankelijke adviesinstantie, die los van de ISD een advies geeft aan het college van Burgemeester en Wethouders. De commissie voor bezwaarschriften geeft een inhoudelijk advies en loopt ook na of alle juridische puntjes op de i staan. Het advies wordt gestuurd naar het college van de gemeente waar de bezwaarmaker woont. Dit college neemt de uiteindelijke beslissing. Wanneer mensen bezwaar hebben gemaakt en het niet eens zijn met de uitkomst van de behandeling daarvan, kunnen zij bij de Rechtbank een oordeel vragen. Hiervoor is de aanklager griffie-recht verschuldigd. Zij kunnen een advocaat in de arm nemen, maar dat is niet verplicht.
Bron: de Graafsche Courant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: