Grave verdeeld over verplaatsing weekmarkt
Door Koen Wieriks / de Graafsche Courant
GRAVE – Tijdens de bouw van het project Hart van Grave verkast de vrijdagmarkt van de binnenstad naar de Lunette.. Marktkooplieden zijn niet blij met de verplaatsing naar het parkeerterrein. Volgens diverse partijen wordt hierbij een uit 2007 stammend raadsbesluit voor behoud op de huidige locatie genegeerd.
Voor de meeste marktkooplieden is een verhuizing naar de Lunette niet wenselijk. Theo van Houwelingen heeft al jaren een notenkraam op de markt. Volgens hem gaan enkele belangrijke functies van de markt verloren: “Het is de bedoeling dat de markt en winkels elkaar versterken. We profiteren van elkaar. Als je de Markt naar de Lunette verplaatst, gaat die versterkende band weg. Er zijn in het verleden verschillende alternatieven besproken. Zo sneuvelde al eerder een plan om de markt naar de Maasstraat en Rogstraat te verplaatsen. Dit werd door de brandweer tegengehouden. Een ander alternatief was het terrein van Bekaf. Dit is niet aantrekkelijk vanwege de onverharde ondergrond. De gemeente houdt zich niet aan eerder gemaakte afspraken. We leggen ons erbij neer. Wel raden we de gemeente aan om Bekaf als alternatieve parkeerplaats in te richten. Als wij naar de Lunette gaan, blijft er namelijk geen parkeergelegenheid meer over in het centrum.”

Volgens raadslid Piet Vollenberg (LPG) kwam het collegebesluit als een onprettige verrassing. “Dit schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Eerder waren er al plannen om de weekmarkt te verplaatsen. Er is toen zelfs een burgerinitiatief (door Adele Busser; webmaster Keerpunt 2010) opgestart. 

De raad heeft in 2007 besloten dat de weekmarkt voor het centrum behouden blijft. Nu wordt er zomaar van dit besluit afgeweken zonder de raad van te voren op de hoogte te stellen. In de jaren tachtig bevond de markt zich al op de Lunette. Ik heb er toen voor gevochten om de markt naar het centrum te verplaatsen. De LPG komt er na het reces op terug bij wethouder Daandels.

In juni 2009 zijn tijdens een raadsvergadering uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de bouw van het Bijl/Hofplein. Een van die uitgangspunten is dat de aan- en afvoer van bouwmaterialen op de Markt van te voren goed geregeld moet zijn. Volgens een gemeentewoordvoerder is er niet voorbij gegaan aan de afspraken. “Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de weekmarkt op locatie te behouden. Het besluit om de weekmarkt tijdelijk te verplaatsen komt mede tot stand op basis van gesprekken met winkeliers en marktkooplieden. Die gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen. 


Er is zelfs gesproken over de mogelijkheid om na de bouw definitief naar de Lunette te verhuizen als er behoefte aan is. 

Veiligheid voor de marktbezoekers staat tijdens de bouw voorop. 


Na de bouw komt de markt in principe gewoon terug op de oorspronkelijke locatie.

 Het gaat dus niet om een permanente verplaatsing. Mogelijk ligt daar het interpretatieverschil.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: