Terugblik op de raadsvergadering.

Vertrek van onze burgemeester.

Aan het begin van de vergadering verliet burgemeester Wilma Delissen even de raadszaal omdat ze een belangrijk telefoontje moest beantwoorden. Ze nam het woord een deelde mee dat ze was voorgedragen als burgemeester van Peel en Maas. De verraste griffier, raads- en collegeleden feliciteerden haar met haar voordracht. De nestor van de raad, Piet Vollenberg, nam vervolgens de leiding van de vergadering over en leidde de vergadering op de van hem bekende wijze. Er werd inhoudelijk prima gediscussieerd en rond de klok van half elf kon Piet de vergadering afsluiten.

P.S. Onlangs is er een bijeenkomst in Panningen geweest over het centrummanagement zoals zij dat daar al jaren succesvol hebben. In het fotoarchief ziet U daar foto´s van. Ook is het CDA in die plaats een factor waar je niet om heen kunt. Een van de vijf wethouders zat samen met Jacques Leurs op de CDA kadercursus in Utrecht en werd in Leeuwarden weer ontmoet. Ook heeft Panningen een Pastoor Leursstraat. De roots van de Leursen liggen in die streek.

De Zaak Litjens.

Het principebesluit zoals dat door voormalig wethouder Opsteegh nog is voorgesteld kreeg alle aandacht en het ziet er naar uit dat de raad een positief besluit gaat nemen om een einde te maken aan deze langslepende affaire. Wethouder Daandels liet horen dat hij ook positief wil meewerken aan deze te lang slepende affaire. Bij het vasstellen van het bestemmingsplan moeten we goede afspraken met elkaar maken. We moeten accepteren dat het bedrijf op die locatie zit en dat door hard werken van die ondernemer het bedrijf daar zo gegroeid is. De inbreng van KEERPUNT 2010 vindt U verderop.

De verplaatsing van de Scheepswerf.

De raadsledennieuwsbrief over de stand van zaken over de Scheepswerf roept weer vragen op van hoe nu verder. KEERPUNT 2010 heeft nooit iets gezien in verplaatsing omdat de geldmiddelen ten ene male ontbreken. We verwachten wel van onze bestuurders om met de directie van de werf tot afspraken te komen om de werf voor Grave te behouden. Meewerken aan verplaatsing van activiteiten elders op de werf komt nu nadrukkelijk in beeld.

Hart van Grave

Bij de behandeling van het voorstel om het Hart van Grave van meer winkeloppervlakte te voorzien liet wethouder Daandels doorschemeren dat er nog flink onderhandelt moet worden met de ontwikkelaar over de exploitatieovereenkomst. Hij verwachtte nog wel een forse tegenvaller voor Grave door onduidelijke toezeggingen in het verleden. Dit jaar gaat waarschijnlijk de schop nog niet de grond in.
Op de bijeenkomst a.s. donderdag horen we waarschijnlijk meer. Ook de geldproblemen bij PGB werden o.a. door het CDA aangekaart en baarde de raad zorgen. KEERPUNT 2010 is enthousiast over het vergroten van het Bruto Vloeroppervlak om zo een HEMA met een A status in Grave te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: