Nieuw Maaszicht en Kultuurhuus (MFC).

Plattegrond van de begane grond.

De laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van het nieuwe Maaszicht inclusief het multifunctioneel centrum.

Inleiding

Op 14 juli 2009 heeft u via een amendement opdracht gegeven de jaarlijkse beheerkosten voor het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum (MFC) terug te brengen van € 170.000,- naar € 117.000,-. Naar aanleiding van deze opdracht zijn gesprekken met BrabantZorg gestart.

Op 2 februari 2010 heeft terugkoppeling naar ons college plaatsgevonden. Uitkomst daarvan is dat eerst onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke beheervormen van dit MFC.

Beheer MFC

Onlangs ontvingen wij het eindrapport van het onderzoek naar mogelijke beheervormen. Het onderzoek is verricht door mevrouw A. van Burk, studente aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij heeft deze opdracht uitgevoerd als haar afstudeeropdracht. Aan haar was de volgende opdracht verstrekt:

“nagaan welke beheervormen er mogelijk zijn voor het MFC”.

Door deze te vergelijken met de uitgangssituatie kan een advies gegeven worden over een mogelijk beter voorstel met betrekking tot het facilitair beheer. Het moet een voorstel zijn dat rendabel en exploitabel is, daarnaast moeten de partijen – gemeente Grave en BrabantZorg – synergievoordelen kunnen behalen.

In onze vergadering van 6 juli 2010 hebben wij kennis genomen van het rapport. In het rapport wordt het
eindadvies gegeven de verschillende benodigde stappen opnieuw te doorlopen om te komen tot een
mogelijke beheervorm. De situatie in Grave is namelijk uniek; een voorbeeld-beheervorm is niet
voorhanden.

Ontwikkelingen rond nieuw-Maaszicht/MFC

Zaak is nu de visie van Brabant Zorg en die van ons op elkaar af te stemmen en te verfijnen. In die visie
wordt continu gezocht naar punten waarop beide partijen en de gebruikers van het MFC voordelen
kunnen behalen. Lokale uitgangspunten en voorwaarden worden daarbij betrokken. Om te komen tot een voor beide partijen gewenste beheervorm wordt in ieder geval aan de volgende onderdelen
aandacht besteed:

  • eigendom,
  • beheer- en samenwerkingsvorm,
  • afspraken over beheer en diensten,
  • kostenverdeelsleutel, onderhoud
  • dagelijkse coördinatie.

Start bouw

BrabantWonen heeft er voor gekozen om de start van de bouwwerkzaamheden te verplaatsen naar 1 april 2011. Dit is overeengekomen na een overleg met de bouwkundig aannemer. Volgens BrabantWonen vergen de voorbereidende werkzaamheden meer tijd dan voorzien. De aannemer wil de tijd tot 1 april as. gebruiken
om een efficiënter bouwproces in te richten zodat de opleverdatum van 12-12-2012 volgens planning gehaald wordt.

Op woensdag 14 juli as. trekken bewoners van Maaszicht naar het terrein van het nieuwe Maaszicht. Daar vindt op initiatief van de bewoners een bijeenkomst plaats om de start van de bouw feestelijk in te luiden.

Vertrek bij Maaszicht, 19.00 uur.

De raadsleden Nel Schuts en Jacques Leurs van Keerpunt 2010 waren ook hier weer aanwezig en zijn reuze benieuwd naar de inhoud van het HAN rapport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: