Geen haalbaarheidsonderzoek verplaatsing scheepswerf.

Dat de bedrijfsactiviteiten van de Scheepswerf Grave in de directe omgeving voor overlast zorgen, is u bekend. Verzoeken aan de werf om werkzaamheden binnen de Wm-vergunning uit te voeren hebben tot op heden niet geleid tot een situatie waarbij de overlast voorkomen wordt.

Daarom handhaaft de provincie als bevoegd gezag. Dit leidt tot boetes met betrekking tot de overtredingen. Zoals u weet resulteerde dit alles in het voornemen om samen met de scheepswerf te zoeken naar mogelijkheden tot verplaatsing.

Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de scheepswerf om te zorgen dat haar werkzaamheden binnen de
vergunning uitgevoerd worden en in het geval dat niet mogelijk blijkt, dienen door de scheepswerf passende maatregelen genomen te worden zodat er geen overtredingen meer plaatsvinden. Deze passende maatregelen kunnen variëren van het aanpassen van de werkzaamheden op de huidige locatie tot het verplaatsen van de overlast gevende werkzaamheden naar een locatie elders.

Gemeente

Het onderwerp scheepswerf hebben wij diverse malen met u besproken. Wij vinden het – met u – belangrijk dat er een afgewogen maatschappelijk en bestuurlijk gedragen oplossing gevonden wordt
voor de eerder genoemde problematiek. Vanuit het oogpunt van meedenken en -zoeken naar oplossingen en om economische en sociale motieven hebben wij de scheepswerf voorgesteld gezamenlijk een onderzoek te doen naar mogelijke verplaatsing. Wij hebben daarbij de bereidheid getoond de helft van de kosten van dit onderzoek te betalen. Als voorwaarde hebben wij gesteld dat de scheepswerf mede verantwoordelijkheid voor het onderzoek neemt, een programma van eisen aanlevert m.b.t. de eigen bedrijfsvoering en het resterende deel van de kosten van het onderzoek betaalt.

Overleg

In het afgelopen jaar hebben wij diverse keren overlegd met de directie van scheepswerf. Dit heeft geleid tot een aantal concepten voor een intentieverklaring voor het gezamenlijk uit laten voeren van een
haalbaarheidsonderzoek. Echter geen van deze intentieverklaringen hebben geleid tot gezamenlijke
ondertekening omdat de directie van de scheepswerf geen verantwoordelijkheid voor het onderzoek wil nemen en ook niet in de kosten wil bijdragen. Extra overleg in de afgelopen week heeft niet geleid tot een herziening van het standpunt.

Niet-participeren

De scheepswerf wil dus niet participeren in een gezamenlijk uit te voeren onderzoek naar
verplaatsingsmogelijkheden. Gezien het feit dat het een problematiek betreft die onder de
verantwoordelijkheid van de scheepswerf valt, rest ons niets anders dan te stoppen met ons
aanbod. Wij hebben dan ook op 13 juli jl. formeel besloten om alle activiteiten in het kader van een
onderzoek naar de verplaatsing van de scheepswerf te beëindigen. Zoals u weet waren wij van plan om samen met de Scheepswerf Grave een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden
tot verplaatsing van deze werf. Dit voornemen hebben wij nu beëindigd.

Bron: Raadsleden-Nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: