Collegebesluit: Weekmarkt tijdelijk naar Lunette.

In mei 2007 is er al een bijeenkomst geweest over de verplaatsing in Katrien. Mede door de LPG en 3DP is dit toen niet doorgegaan.

Wethouder Bos moest toen zijn voorstel intrekken om de weekmarkt te verplaatsen. Keerpunt 2010 wil, als parkeren niet goed geregeld is, dat de weekmarkt op deze plek blijft. Wij zijn benieuwd naar het standpunt van Piet Vollenberg e.a.

In verband met de realisatie van het  project Hart van Grave zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de weekmarkt op locatie te behouden.

Onlangs heeft het college de insteek gekozen, mede gehoord hebbende de winkeliers en marktkooplieden, om gedurende het bouwproces de weekmarkt tijdelijk te verplaatsen naar de Lunette.

De reden hiervoor is met name gelegen in het feit dat daardoor de veiligheid van de bezoekers van de weekmarkt tijdens de bouwactiviteiten beter kan worden gegarandeerd.

De ontwikkelaar heeft aangegeven de kosten van de tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt te vergoeden omdat hierdoor ook zijn bouwproces kan worden geoptimaliseerd.

Een en ander zal in de exploitatie-overeenkomst worden meegenomen.

De Gelderlander schrijft naar aanleiding van een recente Raadsledennieuwsbrief dit artikel.


Keerpunt 2010 wil na het reces van het college weten wat de adviezen van de Werkgroep Parkeerbeleid, Graveon, Marktmensen en Wijkraad Binnenstad zijn geweest.


Wethouder Daandels stuurt Raadsledennieuwsbrieven het land in die vervolgens weer nieuwe vragen oproepen. In de vakantietijd is dat lastig. Eerst kregen we besluiten over de Scheepswerf en nu dus over de Weekmarkt.


In September komen deze zaken beslist uitvoerig op de raadsagenda. 


Het besloten presidium zal daartoe zeker besluiten. Het parkeerbeleid komt zo wie zo op de agenda.

Klik op dit artikel voor een vergroting. Door dubbelklikken grotere weergave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: