Verslag van bevindingen voor de gemeenteraad.

Onze huisaccountant Ernst & Young schrijft:

Analyse van het weerstandsvermogen.

De belangrijkste financiële risico’s die in uw gemeente loopt zijn toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag. Wij merken hierbij op dat niet alle risico’s financieel zijn vertaald, wat wel wenselijk is.

Hierdoor kan de beschikbare weerstandscapaciteit nog niet optimaal worden geconfronteerd met de gekwantificeerde risico’s. Ook is deze informatie nodig voor een goede beoordeling van het aanwezige Weerstandsvermogen.

De risico’s samenhangnd met de grondexploitaties maken deel uit van de paragraaf grondbeleid. Zoals eerder opgemerkt in dit verslag zijn er risico’s in de grondexploitaties aanwezig die een grote impact op het weerstandsvemogen van uw gemeente kunnen hebben. Bij de beoordeling ultimo 2009 van het weerstandsvemogen dient hiermee derhalve rekening te worden gehouden.

Het bovenstaande, in combinatie met de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk voor de komende jaren, benadrukt eens te meer het belang van een solide financieel beleid voor de komende jaren. Uw raad staat aan de vooravond van belangrijke keuzes voor de komende jaren. Een enorme uitdaging voor U en Uw college. Wij adviseren u in dit kader om, in de jaarrekening, het weerstandsvermogen nader in beeld te brengen door risico’s te kwantificeren en af te zetten tegen het weerstandsvermogen.

P.S. Maandagavond praten we met de accountant over zijn bevindingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: