Beëdiging wethouders: Te(leurs)tellend!!!

Mevrouw de voorzitter.

Ik sluit me  aan bij de woorden van onze burgemeester Wilma Delissen en de fractievoorzitter van de VVD, Harry de Greeff.

Ik wens de familie Hendriks, naasten en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Overigens, Keerpunt 2010 had het beter gevonden deze vergadering een week te verschuiven.

Ik wil ook medeleven betuigen bij het overlijden van Jan van de Bogaart uit Schaijk. Jan is zondag overleden na een zeer kort ziekbed na in maart afscheid genomen te hebben bij Ad van de Oever in Herpen. Jan is een zwager van onze griffier.

En nu terzake….
Te(Leurs)tellend!!!

De gang van zaken de afgelopen maanden heeft Keerpunt 2010 enorm teleurgesteld.

Maanden na de gemeenteraadsverkiezingen vindt nu pas de beëdiging van de wethouders plaats.

Eerst de poppetjes en later pas het bestuursakkoord.

Deze volgorde is erg vreemd en beslist niet onze keuze. Nergens in Nederland doen ze het zo !!

Van de beloofde transparante communicatie is niks terecht gekomen!

Zelfs het eerste openbare gesprek werd geannuleerd. Het toegestroomde publiek had het nakijken.

Het aangevraagde interpellatiedebat werd zonder motivatie door de VVD, LPG en CDA weggestemd en weggehoond.

Via de alerte media vernamen we dat de wethouders Harry Opsteegh en Hans Bos “bedankt” waren.

Op de weinig bezochte VVD website werd een sollicitatie oproep geplaatst en daar bleef het bij. Lokale, regionale en landelijke media werden niet gebruikt om de sollicitaties onder de aandacht van een grotere doelgroep te brengen.

Net als in 2002 en 2006 nam de VVD ook nu de touwtjes in handen bij de vorming van een coalitie. Onder het mom “ons kent ons” werd een College gevormd.

Deze lijn wordt vanavond doorgetrokken en we stevenen af op een “Vriendenrepubliek”

Rechts, rechtser en rechtst hebben zich in Grave al gevonden.

Ondanks dat de Lokale Partijen LPG, VPGrave en Keerpunt 2010 een meerderheid van 8 raadszetels verwierven komt er geen lokale wethouder in het Graafs college.

Een gemiste kans en ook erg te(leurs)tellend.

Nu we het voorstel invullng vacatures wethouders behandelen neemt Keerpunt 2010 het volgende standpunt in:

Omdat VPGrave, Keerpunt 2010 en Trots nergens in gekend zijn  besluiten wij tegen dit raadsvoorstel te stemmen.

Toch stellen wij ons democratisch op !!

Wij geven de wethouders Eric Daandels en Gerard Adams het voordeel van de twijfel en hopen op een goede samenwerking.

Keerpunt 2010 zal het nieuwe college, zoals men van ons gewend is, kritisch en op hun daadkracht en wijze van optreden beoordelen.

Keerpunt 2010 zal regelmatig met eigen voorstellen komen en proberen daar een meerderheid voor te vinden.

Bij de besprekingen van het bestuursakkoord zullen we uitgebreid op dit stuk reageren.


We hopen dat Grave als eerste overheid op de kaart gezet wordt.

Voor Keerpunt 2010 is dit naast Samenwerking Noord Oost Brabant en Noord Limburg in de Noordeljke Maasvallei het belangrijkste speerpunt!!!

We hopen verder dat op het VNG congres in Leeuwarden a.s. dinsdag de nestor van de raad de stem van Grave digitaal kan uitbrengen. De voorgestelde resolutie van het VNG bestuur liegt er niet om zoals het vergroten van gemeenten voorgesteld wordt.

Tenslotte rekenen we er op dat de Jaarrekening 2009, Burap 1. van 2010 en de Kadernota 2011 snel openbaar worden zodat die gegevens nog gebruikt kunnen worden bij de reactie op het Bestuursakkoord!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: