Tekort voor scholen dreigt > “Het is de vraag” of er geld is.

  • Burgemeester en wethouders van Grave waarschuwen de gemeenteraad maar vast: mogelijk is er te weinig geld om iets aan de gebouwen van basisscholen en Visio te doen.
  • De komende jaren krijgt Grave met tekorten te maken.

Grave dreigt te weinig geld te hebben om verschillende schoolgebouwen in de gemeente op peil te houden. Tenminste, die waarschuwing geven burgemeester en wethouders de gemeenteraad in de toelichting bij de kadernota.

Het schoolgebouw van blindeninstituut Visio in Grave staat sinds 2002 op de nominatie vervangen te worden. De kosten worden geschat op ruim 3.4 miljoen euro.

Ook de basisscholen De Ester (Escharen) De Sprankel en de Wegwijzer (Grave) moeten uitgebreid, vervangen of gerenoveerd worden. Dat kost rond de 4,1 miljoen euro.

Of Grave daadwerkelijk geld tekort komt, hangt af van het zogenoemde Beheerplan Huisvesting Onderwijs. Daarin staat wat Grave met schoolgebouwen en gemeenschapshuizen wil. Er wordt nog aan gewerkt.

Er is dus geld gereserveerd voor de scholen maar “het is de vraag” of dat genoeg is.

Een woordvoerder kan niet aangeven welke  gevolgen dat heeft voor de scholen. Misschien moet Grave geld uit een ander potje halen of plannen bijstellen. “Er staat wat er staat. Maar het staat er niet voor niets. Het is een waarschuwing. Maar speculeren over de mogelijke gevolgen is ons een brug te ver.”

Wanneer meer duidelijkheid is is onduidelijk. “Als dat beheerplan klaar is, weten we meer. Wanneer dat is? Het klinkt vaag, maar over niet al te lange tijd.”

Uit de kadernota blijkt verder dat Grave de komende jaren geld tekort komt. In 2011 is er een tekort van 186.680 euro, oplopend tot 344.683 euro in 2013 en 2014. Door het rijk opgelegde bezuinigingen zijn nog niet meegerekend. De tekorten ontstaan onder meer door de beleidsnota toerisme en recreatie (55.000 euro) en wethouderspensioenen (90.000 euro in 2011 tot 35.000 euro in 2014).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: