Slecht nieuws: burap en kadernota in mineur en raadsvoorstel Litjens van de agenda afgevoerd.

Enkele highlights uit kadernota en burap:

Kadernota:

  • resultaat is de komende jaren negatief. In 2011 is het negatieve saldo 186.680 euro.
  • In 2013 en 2014 is het saldo: 344.683 euro.
  • Uitkomsten bezuinigingsoperatie zijn nog niet verwerkt.
  • Kapitaallasten m.b.t. investeringen in het onderwijs voor Visio, Ester, Sprankel en Wegwijzer kunnen niet volledig gedekt worden uit het beheerplan Onderwijs.

Burap:

  • Sluit met nadelig resultaat van 16.501 euro in 2010.
  • Kosten leerlingenvervoer aanzienlijk hoger + 91.000 euro.
  • Krediet vaststellen voor archeologisch onderzoek voor het project Hart van Grave: 250.000 euro.
  • Dotatie aan Beheerplan Groen: 123.400 euro.
  • Onttrekken ict bestemmingsreserve: 83.218 euro.

Raadsagenda:

Bij het doorlopen van de laatste digitale agenda voor de komende vergadering bleek het agendapunt standpuntbepaling zaak Litjens om voor mij onbekende redenen van de agenda te zijn gehaald. Navraag zal misschien duidelijkheid scheppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: