Koude douche voor bestuurders: Graafse fractieleiders doen mogelijk deur dicht.

De deuren gaan voortaan mogelijk dicht als de fractievoorzitters van de Graafse politieke partijen vergaderen.

De gemeente Grave werkt aan een voorstel waarin geregeld wordt dat die vergaderingen in besloten sfeer gehouden worden. In principe zijn die vergaderingen nu nog openbaar.

Voor iedere ronde van gemeenteraadsvergaderingen komen de fractievoorzitters bij elkaar in het zogeheten presidium. Daarin wordt onder meer bepaald wat er op de agenda komt.

Waarom de openbaarheid van het presidium ter discussie staat, is onduidelijk.

Bron: de Gelderlander

P.S. Fractievoorzitter Jacques Leurs van Keerpunt 2010 heeft de presidiumvergadering voortijdig verlaten omdat hij niet terug in de tijd wil en niet in beslotenheid wil vergaderen.

Dit is de eerste koude douche die uitgereikt wordt aan het Graafse bestuur.

Uit de besluitenlijst van het presidium:

Het presidium besluit in de toekomst in beslotenheid te vergaderen. De raad zal hierover een besluit moeten nemen: intrekken van het reglement van het presidium en instellen fractievoorzittersoverleg/agendacommissie. Dhr. Leurs geeft aan dat hij dan niet meer zal deelnemen aan de vergadering van het Presidium. Als er iets in vertrouwelijkheid wordt besproken dan zal het seniorenconvent worden uitgenodigd.

Van de fractievoorzitter van de VVD kregen we de volgende reactie:

Geachte voorzitter van het Presidium,

Wij hebben in het verslag van de Presidium vergadering gelezen: Dhr. Leurs geeft aan dat hij dan niet meer zal deelnemenaan de vergadering van het Presidium.

Het ontbreken van een vertegenwoordiger van Keerpunt 2010 komt niet ten goede van de democratische besluitvorming. Bovendien zou het geen recht doen aan de verkiezingsuitslag en zou het de burgers die op Keerpunt 2010 gestemd hebben onrecht aan gedaan worden.

Bij deze willen wij als Graafse VVD vragen om bij de fractie van Keerpunt 2010 er op aan te dringen dat een vervanger gewenst is?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Graafse VVD.

Harrie de Greeff.

Tn behoeve van de transparantie aan alle fractievoorzitters.

P.S. Het is bijna aandoenljk hou Harrie opkomt voor onze stemmers. Het presidium kan geen beslissingen nemen dat doet altijd de raad nog. We moeten de rol van het presidium niet groter maken dan deze is.

Vooral suggesties van collega’s negeren!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: