Grave neemt deel aan de Brabantse Dorpenderby: Beweegtuin voor ouderen.

Ouderen bewegen te weinig. Een heuse beweegtuin slaat een paar vliegen in een klap: ouderen ontmoeten elkaar in de buitenlucht, zodat contacten snel gelegd zijn.

En ook (klein)kinderen kunnen meedoen. Dat is bewegen met een sociaal karakter.

‘De combinatie van beweging en buitenlucht en buitenlicht maakt een bewegingstuin bij uitstek een goede manier om het welzijn van een soms kwetsbare doelgroep te verbeteren. Naast beweging is ontmoeting een andere belangrijk element.

Door ouderen actief te betrekken bij dit programma willen we vereenzaming voorkomen. Dit laatste willen we extra stimuleren door ook (klein)kinderen deel te laten nemen. Wat is leuker dan samen met je familie te bewegen. Dit sociale karakter moet zeker terugkomen in de bewegingstuin.

Locatie Maaszicht is initiatiefnemer van het project. Op deze locatie zal het project ook worden gerealiseerd. De bewegingstuin zal bij realisatie worden toegevoegd aan het bestaande activiteitenaanbod.

Er ligt inmiddels een doordacht plan van aanpak om te komen tot de daadwerkelijke realisatie van de bewegingstuin. Toch ontbreken nog voldoende financiele middelen voor de realisatie. Met een bijdrage van Stichting Erfgoed Maaszicht Grave en de hoofdprijs van 10.000 kunnen we starten met het daadwerkelijke aanleg van de bewegingtuin en kunnen de ouderen beginnen met het nieuwe bewegingsprogramma!’

P.S. Daags voor de sluiting van de inzendingstermijn diende Brabantzorg een complete aanvraag in na een tip van Jacques Leurs. Op dezelfde dag was ook de aanbestedingsceremonie. Een snelle actie van diverse betrokkenen maakte de aanvraag tot een succes. Veel succes met de acties om dit project onder de aandacht te krijgen. Meer over deze wedstrijd op: http://brabant.nl/subsites/dorpen-derby.aspx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: